Datum zveřejnění: 
28. 12. 2015

Vznik sdružení, které se zaměří na rozvoj a podporu inteligentních měst v ČR, oznámila společnost Schneider Electric. Jeho členy se stali zástupci komerční sféry, akademických institucí a municipalit, resp. odborné veřejnosti. Koncept Smart City má v obecné rovině hledat a podporovat energeticky úsporná řešení, snižovat ekologickou zátěž, řešit dopravní problematiku a další.

Spojující prvek všech členů sdružení Smart City Cluster představují samozřejmě moderní technologie. Někteří zástupci nově vzniklé platformy se podílejí na jejich vývoji a dodávkách, jiní patří do skupiny uživatelů. Zakládajícími členy sdružení jsou společnosti Schneider Electric, Atos, E.ON a Česká spořitelna. Vedle nich se k projektu připojilo ČVUT a Technologické centrum Písek. Další členové mají průběžně přibývat, sdružené je otevřené.

Veškeré aktivity chce platforma Smart City Cluster provozovat jako neziskové. K prvním počinům má patřit například vytvoření katalogu technologických řešení pro inteligentní města. Vedle nich budou figurovat rovněž způsoby jejich financování.

"Naším cílem je být hlavní a sjednocující skupinou pro oblast inteligentních měst v Česku. Chceme být zároveň partnerem státní správy i municipalit při hledání optimálních řešení pro rozvoj měst a obcí. Dále budeme spolupracovat s vysokými školami a podporovat výzkum a vývoj inovací. Do budoucna plánujeme vytvořit databázi technologických řešení a současně navrhneme i možnosti jejich finančního krytí," říká Jaroslav Žlábek, generální ředitel společnosti Schneider Electric, která je jedním ze zakládajících členů sdružení.

http://www.businessit.cz/cz/vizi-inteligentnich-mest-v-cr-podpori-smart-...

Zdroj: 
businessit.cz