Datum zveřejnění: 
22. 12. 2015

Snaha přispět k zaplnění této mezery se proto logicky promítla i do úkolů dlouhodobě řešených ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT. V rámci projektu TE 01020075 Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika je řešena problematika přirozeného tlumení ve strukturách obráběcích strojů a vývoj modelů pro cílené využití informací o tlumení během návrhu strojů.

Zdroj: 
techtydenik.cz