Datum zveřejnění: 
11. 12. 2015

Město Písek se chce stát českým průkopníkem v oblasti takzvaných chytrých měst (smart cities). Znamená to využít IT systémy v oblasti parkování, dopravy, MHD, pohybu lidí a různých služeb usnadňujících obyvatelům život. V současné době město zpracovává podrobné analýzy toho, jak začít síť senzorů, inteligentních budov a dalších prvků budovat, a první projekty plánuje spustit už během příštího roku. "Máme ideální velikost, určitý volný finanční obnos a nacházíme se v relativně bohaté oblasti s největší průmyslovou zónou v jižních Čechách," vypočítává některé z důvodů místostarosta třicetitisícového města Josef Knot.

Slavnostní večer
Písek své záměry shrnul v takzvané modrožluté knize, která je k dispozici i na stránkách radnice. Jde o poměrně rozsáhlé koncepční řešení. Jednou z důležitých součástí nového chytrého města bude sběr dat a jejich vyhodnocování. Město počítá s výměnou starých žárovek v pouličních lampách za LED a společně s tím chce do osvětlení instalovat také chytrá čidla. Instalovat by šla i na odpadkové koše. Čidla budou bezdrátově posílat informace do sběrných stanic a ty pak pošlou výsledek do datového centra na zpracování. Díky těmto senzorům a datům z nich získaných by mělo být možné efektivněji spravovat chod města. Vyřešit by se mohlo například parkování, řízení dopravy, svoz odpadu či třeba lepší plánování a využití tras městské hromadné dopravy. "Čím více dat získáváme, tím více zjišťujeme, co s nimi jde dělat," říká ředitel Technologického centra Písek (TCP) Radovan Polanský. TCP je jedním z hlavních iniciátorů a realizátorů celé koncepce.

Lepší parkování a predikce počasí
Chytré systémy budou pohánět hlavní náměstí, které brzy projde revitalizací. Na něm bude redukován počet parkovacích míst a řidiči zároveň díky senzorům a cedulím získají přehled o volných místech. Podobně to bude fungovat také v chystaném parkovacím domě. K dispozici bude například navigace na dostupná místa.
Parkovací dům má mít k dispozici také nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridní vozidla. Ve městě se má vybudovat smart grid a i díky chytrým budovám se využije energie z obnovitelných zdrojů a podobně. Počítá se s využitím elektrických kol. "Veliký potenciál vidíme zejména v turistice. Písek je relativně blízko Šumavy a síť stanic a elektrokol se bude moci skvěle využít," souhlasí Polanský a místostarosta Knot. Inteligentní budovy mají výrazně přispět ke snížení energetické náročnosti. Budou osázeny senzory a zvládnou si tak redukovat teplotu podle potřeby. I zde se počítá s využitím dat, konkrétně třeba predikcí počasí.
Informace získané ze senzorů se budou používat i pro další účely, jako plánování dalšího rozvoje města, výstavby či třeba měření skutečného využití MHD. Data využijí i záchranné složky a hasiči. Součástí celého konceptu jsou i plánované veřejné stavby – nový veřejný bazén a čistička vody.

Open data pro všechny
Zpracovávaná data pak mají být k dispozici všem zájemcům ve formě takzvaného konceptu open data. Město plánuje vybudovat zcela otevřenou platformu se strojově čitelnými informacemi a aplikačními rozhraními (API). To by mimo jiné mohlo pomoci k dalšímu rozvoji celé oblasti. "O možnosti využití dat už se začínají zajímat například lokální podnikatelé. Jsou to internetoví poskytovatelé, ale také třeba taxislužby, půjčovny či třeba sociální služby," vyjmenovává místostarosta. Data bude moci využít i běžný občan a třeba vytvořit specifickou aplikaci pouze pro svůj bytový dům a okolí. "Líbí se mi, jak to funguje v Barceloně. To je ukázková implementace chytrého města a snad polovina nových projektů v oblasti smart cities pochází právě od mladých firem z Barcelony," říká Polanský. Chytrá města jsou koncept, na který ve veliké míře sázejí v podstatě všichni IT či energetičtí giganti a Písek chce využít toho, že bude mezi prvními, kdo s něčím takovým začne. "Byla za mnou už řada nadnárodních společností, že na konceptu chce pracovat, aby měla reference," popisuje Knot s tím, že je díky tomu možné se dostat k výrazně levnějším technologiím. Například Schneider Electric, který v Písku zaměstnává 600 lidí, už městu zdarma poskytl dobíjecí elektrostanici na pilotní testy a podílí se na zpracování konceptu. O projekt se také velice zajímá energetická společnost E. ON, se kterou Písek řeší možnosti senzorů v pouličním osvětlení. Jde každopádně o partnery v pilotním projektu a na výsledné dodavatele budou vypsány veřejné soutěže podle zákona. Město chce zadání koncipovat tak, aby technologie byly maximálně otevřené.

Proč nebýt první
Z akademické sféry se v této fázi zapojuje Fakulta dopravní ČVUT a velkým iniciátorem celé akce je pak zmiňované Technologické centrum Písek. Projekt za téměř půl miliardy vznikl i díky evropským dotacím a jeho součástí je i poměrně rozlehlé datové centrum. TCP aktuálně městu nabízí cloud a výpočetní výkon zdarma a bude se ucházet o možnost zpracovávat a skladovat data. Systém staví na OpenStacku, Hadoopu a dalších moderních otevřených technologiích. Smart cities jsou velmi koncepční a propojenou záležitostí, která vyžaduje strategii a propojení jednotlivých oblastí správy města. Písek se tak při své velikosti a otevřenosti radnice v tomto směru jeví jako ideální místo pro realizaci. "Městské části si většinou hlídají jednotlivé oblasti a veškerá data. Chytrá města jsou ovšem o propojení," souhlasí děkan Fakulty dopravní ČVUT Miroslav Svítek. Budování chytrých systémů ve větších městech tak zřejmě bude chtít dost politického umu. Chytrým městům je v současné době otevřena také Evropská unie, která s tímto konceptem počítá v rámci strategie Horizon 2020. Písek tak chce být připraven na případné čerpání evropských prostředků a tím, že chce patřit mezi pionýry, tomu jde naproti. Písek chce vytvořit systém, který by se mohl stát vzorem pro další města a know-how by mohlo sloužit i jako vývozní artikl. Zájem o spolupráci už projevuje Bavorsko či Rakousko.       
 

Autor: 
Jan Sedlák
Zdroj: 
E15