Datum zveřejnění: 
9. 12. 2015

Práce na rekonstrukci Žďákovského mostu, technické památky a významné dopravní stavby na silnici I/19, budou pro letošní rok ukončeny 18. prosince.

Na mostě proběhlo vybourání mostního závěru na levém břehu, odbourání levé opěry, podepření a přizvednutí mostu, výkop přechodové oblasti za opěrou, odstranění živičného povrchu vozovky, demolice chodníků na mostě či odstranění izolace desky mostovky. V rámci rekonstrukce probíhají práce na betonáži a izolaci nové opěry, následný zásyp přechodové oblasti, oprava desky mostovky pod izolační souvrství, zajištění odvodnění na mostním svršku. Z důvodu nízké hladiny vody v přehradě byly na letošek přesunuty sanační práce na betonových patkách. V současné době probíhá výstavba provizorní komunikace, která bude sloužit vozidlům do 3,5 tuny v průběhu zimní technologické přestávky.

Termín vpuštění osobní dopravy (do 3,5 tuny) na most byl stanoven na 18. prosince. Nákladní doprava bude i během zimního období využívat vyznačené objízdné trasy. Celkový termín oprav bude záviset na množství a náročnosti skutečně provedených prací na mostě. Dle souhrnu smluvních dohod je stanoven na 10/2017.

Cena oprav: 158 918 540,- Kč bez DPH
Vítěz výběrového řízení: COLAS CZ a.s.
Celková doba oprav: 28 měsíců

Jedná se o celkovou opravu mostu, kdy dojde ke kompletnímu odstranění nevyhovující konstrukce mostního svršku včetně části spřažené betonové desky, která bude nahrazena novou konstrukcí. Dále se osadí nová ocelová římsa se zábradlím, vymění se a upraví odvodnění mostu, na ocelové konstrukci se provede nová protikorozní ochrana, dojde k výměně stávajících dilatačních závěrů a spodní stavba bude kompletně opravena a sanována. Délka mostu činí 542,91 m. Hlavní oblouk o rozpětí 379,60 m mezi pilíři (330 m mezi klouby) podpírá konstrukci, po níž vede dvouproudá silnice ve výšce 50 m nad hladinou jezera a 100 m nad dnem řeky Vltavy. Hmotnost oblouku je 3 100 t, hmotnost veškeré použité oceli pak 4 116 tun.

Žďákovský most je významná kulturní památka dokončená v roce 1967, která patří mezi největší ocelové obloukové mosty na světě a je dodnes hojně navštěvována jak laickou tak především odbornou veřejností. Postupem času a vlivem narůstající především kamionové dopravy začala tato kulturní památka chátrat a hlavním úkolem ŘSD je, aby mohla i nadále plnohodnotně sloužit svému účelu. Při opravě asistují odborníci z ČVUT, kteří dohlíží na kvalitu a šetrnost prováděných prací.

http://http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=412072

Autor: 
Tisková zpráva
Zdroj: 
parlamentnilisty.cz