Datum zveřejnění: 
9. 12. 2015

Architekti z ČVUT vypracovali pro Státní fond rozvoje bydlení dva vzorové projekty bytových domů pro seniory. Pro zájemce jsou teď volně k dispozici na stránkách fondu.

Populace v Česku stárne, domů uzpůsobených starším lidem bude přibývat. Obce či soukromí stavitelé takových budov ovšem často nemají prostor promyslet vše, aby se dům přiblížil ideálu. Tedy měl přijatelnou cenu, byl energeticky úsporný - s nízkými provozními náklady a nájmy, v domě se opravdu dobře bydlelo a stavba byla architektonicky kvalitní.

Státní fond rozvoje bydlení proto nechal vypracovat dvě případové studie na nízkopodlažní (1) a vícepodlažní (2) dům a volně je zpřístupnil zájemcům, včetně několika variant kalkulací. Projekty zpracovali odborníci z ČVUT pod vedením architektů Michala Kohouta a Davida Tichého.

Více na seniorskebydleni.sfrb.cz

Zdroj: 
Doma Dnes