Datum zveřejnění: 
8. 12. 2015

Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze zve všechny zájemce o studium na svůj den otevřených dveří. Ten se uskuteční ve středu 9. prosince od 9.00 do 17.00 hodin v Dejvicích (Kolejní 2a, Praha 6). Prezentovány budou především možnosti studia ekonomických programů, a to jak od pedagogů tak i samotných studentů.

"V rámci svých studijních programů nabízí Masarykův ústav vyšších studií ČVUT bakalářské, magisterské a doktorské programy, v nichž se skvěle doplňuje technika, ekonomie a manažerské dovednosti. Naši absolventi tak mají na trhu práce přidanou hodnotu a nemají problém s uplatněním," říká doc. Lenka Švecová, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií.

Zároveň v rámci celoživotního vzdělávání pořádá Masarykův ústav vyšších studií ČVUT pestrou škálu kurzů - od jazykových, zahrnující kromě angličtiny také němčinu, francouzštinu, ruštinu, čínštinu a kurzy češtiny jako cizího jazyka, dále také kurzy nabízející rozšiřující studium angličtiny a doplňující metodiku cizího jazyka pro učitele, přes rozmanité kurzy koučinku, až po univerzitu třetího věku nabízející vzdělání seniorům aj.

Program dne otevřených dveří startuje v 9.00 hodin přednáškou na téma Řízení podnikové praxe. Následovat budou prohlídky prostor ústavu a prezentace nabídky studia. Dozvíte se i o možnostech zahraničních výjezdů, stáží a jazykového vzdělávání v průběhu studia.

Více informací najde na: http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri/.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=411873

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz