Datum zveřejnění: 
8. 12. 2015

Nejvyšší platy mají absolventi ekonomie, práv či techniky z kvalitních univerzit. Absolventi pražské VŠE vydělávají pět let po ukončení studia více než 48 tisíc korun hrubého a podobně jsou na tom absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Absolventi humanitních oborů si v průměru přijdou na 25 tisíc korun měsíčně.

Studenti vysokých škol v Česku očekávají nástupní plat v průměru ve výši 33 tisíc korun hrubého. Vyplývá to z čerstvé mezinárodní studie poradenské společnosti Deloitte. Ačkoliv jsou Češi skromnější než Slováci, většina zdejších absolventů se hned po nástupu do práce k očekávanému průměru nepřiblíží. Zpravidla jejich mzdy rostou výrazněji až po pár letech praxe.

Jak ale ukazují výsledky mezinárodního průzkumu o vysokoškolácích Reflex, nejlépe jsou na tom absolventi ekonomie, práv nebo technik z vybraných škol. Do průzkumu se v Česku před časem zapojilo 35 tisíc absolventů zdejších vysokých škol. Provádělo ho Středisko vzdělávací politiky Univerzity Karlovy.

Z šetření ukončeného v roce 2013 vyplynulo, že absolventi pražské VŠE vydělávají pět let po ukončení studia více než 48 tisíc korun hrubého a podobně jsou na tom absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak ukazují další výsledky, speciálně u ekonomů hodně záleží na tom, jakou konkrétní školu vystudovali. Prvenství VŠE může souviset s prestiží, s kvalitou studia, ale samozřejmě i s faktem, že absolventi této školy si častěji hledají práci v metropoli, kde jsou platy obecně vyšší než ve zbytku republiky.

Na nadprůměrné platy se mohou těšit také absolventi technických a přírodovědných oborů. Podstatný vliv má opět zvolená škola. Mezi techniky mají nejvyšší platy pět let po ukončení studia absolventi ČVUT a Západočeské univerzity v Plzni. Roli může hrát, že dotyční po škole pracují v metropoli, navíc Plzeň je relativně blízko Prahy, takže někteří za prací dojíždí.

V kategorii přírodovědných oborů, kam se v tomto případě řadí také informatika, bodovalo ČVUT, jehož absolventi pět let po ukončení studia dostanou v průměru 44 tisíc korun. Absolventi brněnského VUT měli na výplatní pásce 35 755 korun. A podobně na tom byli absolventi pražské Univerzity Karlovy.

V případě společenských a humanitních oborů si nejvíce peněz tři až pět let po ukončení studia vydělali absolventi zlínské Univerzity Tomáše Bati. "Do kategorie humanitních oborů spadá mnoho různých profesí," upozorňuje Martin Zelenka ze Střediska vzdělávací politiky UK s tím, že průměrné platy mohou být v tomto případě na rozdíl od právních a ekonomických oborů zavádějící.

Stejný problém podle Zelenky nastává i u zdravotnických, lékařských a farmaceutických oborů. "Tam jsme zahrnuli absolventy medicíny, ale třeba i zdravotní sestry, u kterých se nyní požaduje vysokoškolské vzdělání," vysvětluje Zelenka. Průměrný plat pět let po ukončení studia se tak u různých škol pohybuje mezi 20 až 33 tisíci. Ovšem čerství absolventi medicíny vydělávají v průměru kolem 20 tisíc a pět let po ukončení školy 46 tisíc korun.

Minimální rozdíly v platech jsou patrné u absolventů pedagogiky, což je vcelku logické. Většina absolventů skončí na veřejných školách, kde je mzdová hladina podobná. Nejvíce si tři až pět let po ukončení studia vydělávají absolventi Univerzity Hradec Králové - přijdou si skoro na 26 tisíc korun, nejhůře jsou na tom absolventi Masarykovy univerzity s průměrným platem 21 322 Kč.
Kde se vyplatí studovat

Uvádíme vždy průměrný příjem tři až pět let po ukončení studia v Kč. U vybraných oborů jsou uvedeny tři vysoké školy s nejvyšším průměrným příjmem absolventů.

Kolik vydělávají absolventi ekonomie

Vysoká škola ekonomická v Praze 48 356
Univerzita Karlova v Praze 45 361
Západočeská univerzita v Plzni 35 871

Kolik vydělávají absolventi práv

Univerzita Karlova v Praze 48 050
Masarykova univerzita v Brně 34 946
Západočeská univerzita v Plzni 33 959

Kolik vydělávají absolventi technických oborů

České vysoké učení technické v Praze 39 794
Západočeská univerzita v Plzni 38 972
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 38 141

Kolik vydělávají absolventi společenských a humanitních oborů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 29 354
Univerzita Karlova v Praze 27 360
Univerzita Palackého v Olomouci 26 135

http://Ekonom.iHNed.cz/c1-64950570-kde-se-vyplati-studovat-prava-jsou-nejvyhodnejsi-v-praze-humanitni-obory-ve-zline

Autor: 
Eva Hníková
Zdroj: 
ekonom.cz