Datum zveřejnění: 
5. 12. 2015

V rozpočtu na příští rok Praha počítá i s investicí necelých 280 miliónů korun do Libeňského mostu.

Odborná i širší veřejnost přitom silně kritizují deset let starý projekt za téměř dvě miliardy korun, podle něhož by se část díla architekta Pavla Janáka měla zbořit a nová mostovka rozšířit na dvakrát dva pruhy pro auta.

Projekt stále ještě posuzuje Kloknerův ústav ČVUT, jak si to město objednalo prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje (IPR). Iniciativa Libeňský most – Nebourat, Nerozšiřovat, která stavbu prozkoumala na místě i se znalkyní Miloslavou Pošvářovou, má o posudku své pochybnosti. "Slibovaný technický posudek mostu je pouze rešerší předešlých průzkumů, a tudíž nemůže znamenat přehodnocení původního záměru.

Občané byli uvedeni v omyl sdělením, že proběhne nový a zevrubný průzkum, který prověří možnost citlivé rekonstrukce mostu tak, aby nebyla ztracena jeho autenticita," uvedl za iniciativu Tomáš Mařík.

Most z roku 1928 jako dílo architekta Janáka a inženýra Františka Mencla označila za implementaci puristického kubismu do technické architektury. Podle iniciativy a Pošvářové byla především zanedbána údržba mostu.

IPR naznačil, že by se očekávaný posudek ČVUT mohl stát argumentem proti letitému projektu, který stále prosazuje Technická správa komunikací. "K plánované demolici se od začátku stavíme rezervovaně. Je to citlivá odborná, ale i politická otázka, která vzbuzuje velké emoce," uvedl ředitel IPR Petr Hlaváček.

Pochybnosti vyjádřil i náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). "Pustit se do demolice mostu a následné nákladné rekonstrukce bez špičkových podkladů by bylo diletantství. Věřím, že nám posudek ukáže, že lze zvolit levnější a citlivější řešení,"

Zdroj: 
pravo.novinky.cz