Datum zveřejnění: 
3. 12. 2015

Nejvyšší platy mají absolventi ekonomie, práv či techniky z kvalitních univerzit. Studenti vysokých škol v Česku očekávají nástupní plat v průměru ve výši 33 tisíc korun hrubého. Vyplývá to z čerstvé mezinárodní studie poradenské společnosti Deloitte. Ačkoliv jsou Češi skromnější než Slováci, většina zdejších absolventů se hned po nástupu do práce k očekávanému průměru nepřiblíží. Zpravidla jejich mzdy rostou výrazněji až po pár letech praxe. Jak ukazuje mezinárodní průzkum o vysokoškolácích Reflex, nejlépe jsou na tom absolventi ekonomie, práv nebo technik z vybraných škol. Do průzkumu se v Česku před časem zapojilo 35 tisíc absolventů zdejších vysokých škol. Z rozsáhlého šetření vyplynulo, že absolventi pražské VŠE vydělávají pět let po ukončení studia více než 48 tisíc korun hrubého a podobně jsou na tom absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy. "Stále více zaměstnavatelů hledí na to, z jaké školy absolvent přichází. Výhodu mají samozřejmě ti ze známých a prestižních univerzit," podotýká Jan Koucký, ředitel Střediska vzdělávací politiky UK, které průzkum v Česku provádělo.

Ostatně právě u ekonomů hodně záleží na tom, jakou konkrétní školu vystudovali. Platové prvenství VŠE může souviset s prestiží, s kvalitou studia, ale samozřejmě i s faktem, že absolventi této školy si častěji hledají práci v metropoli, kde jsou platy obecně vyšší než ve zbytku republiky. O něco méně "vynáší" studium ekonomie na Univerzitě Karlově. Pak už následuje velký propad. Platy ekonomů se od sebe příliš nelišily bezprostředně po absolvování studia - nůžky mezi absolvovanými školami se začaly rozevírat až s časovým odstupem po dokončení studia. Pověst velmi lukrativního oboru si dlouho držela práva. Avšak v poslední době už je v Česku přebytek právníků. Absolventi právních, správních a veřejnoprávních oborů tři až pět let po ukončení studia vydělají v průměru necelých 36 tisíc korun hrubého. A opět platí, že jsou značné rozdíly mezi jednotlivými školami. "Za poslední tři roky poklesly příjmy absolventů ekonomických a právnických oborů v průměru více než o dva tisíce," upozorňuje Kouckého kolega Martin Zelenka.

Sázka na techniku
Na nadprůměrné platy se mohou těšit také absolventi technických a přírodovědných oborů. Podstatný vliv má opět zvolená škola. Mezi techniky mají nejvyšší platy pět let po ukončení studia absolventi ČVUT a Západočeské univerzity v Plzni. Roli může opět hrát skutečnost, že dotyční po škole pracují v metropoli, navíc Plzeň je relativně blízko Prahy, takže někteří za prací dojíždí. V kategorii přírodovědných oborů, kam se řadí také informatika, bodovalo ČVUT, jehož absolventi pět let po ukončení studia dostanou v průměru 44 tisíc korun. "Do kategorie přírodovědných, ale i humanitních oborů spadá mnoho různých profesí," upozorňuje Martin Zelenka s tím, že průměrné platy mohou být v tomto případě na rozdíl od právních a ekonomických oborů zavádějící. Stejný problém nastává i u zdravotnických, lékařských a farmaceutických oborů. "Tam jsme zahrnuli absolventy medicíny, ale třeba i zdravotní sestry, u kterých se nyní požaduje vysokoškolské vzdělání," vysvětluje Zelenka. Průměrný plat pět let po ukončení studia se tak u různých škol pohybuje mezi 20 až 33 tisíci. Ovšem čerství absolventi medicíny vydělávají v průměru kolem 20 tisíc a pět let po ukončení školy 46 tisíc korun.

Minimální rozdíly v platech jsou patrné u absolventů pedagogiky, což je vcelku logické. Většina absolventů skončí na veřejných školách, kde je mzdová hladina podobná. Vysokoškoláci mají při srovnání se středoškoláky zpravidla vyšší plat a lepší šanci sehnat práci. Navíc u stále většího počtu pracovních míst ve státní správě i v podnicích je titul nezbytnou podmínkou nástupu. Na druhou stranu se zvyšujícím se počtem vysokoškoláků vzrůstá množství absolventů vysokých škol, kteří nenajdou odpovídající pracovní uplatnění. Nyní jich na místa určená středoškolákům míří asi třetina.

 

Kolik vydělávají absolventi ekonomie
Průměrný příjem čerstvých absolventů v Kč - Průměrný příjem tři až pět let po ukončení studia v Kč
VŠE v Praze 27 846 - 48 356
Univerzita Karlova v Praze 26 921 - 45 361
Západočeská univerzita v Plzni 22 449 - 35 871
Česká zemědělská univerzita 23 707 - 35 690
Masarykova univerzita 22 297 - 35 385
Slezská univerzita v Opavě 19 619 - 35 215
Vysoké učení technické v Brně 21 761 - 33 514
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 19 582 - 33 101
Mendelova univerzita v Brně 20 216 - 31 616
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 19 989 - 31 272
VŠB - TU Ostrava 19 366 - 30 880
Univerzita Pardubice 19 532 - 30 716
Jihočeská univerzita 19 332 - 29 592
Univerzita obrany v Brně 24 371 - 29 253

 

Kolik vydělávají absolventi práv
Univerzita Karlova v Praze 23 924 - 48 050
Masarykova univerzita 19 935 - 34 946
Západočeská univerzita v Plzni 22 815 - 33 959
Univerzita Palackého v Olomouci 17 527 - 30 549

 

Kolik vydělávají absolventi technických oborů
České vysoké učení technické v Praze 24 552 - 39 794
Západočeská univerzita v Plzni 23 338 - 38 972
VŠCHT v Praze 20 670 - 38 141
Univerzita Pardubice 22 557 - 37 014
Vysoké učení technické v Brně 21 524 - 35 985
VŠB - TU Ostrava 21 832 - 35 445
Univerzita obrany v Brně 26 779 - 34 602
Technická univerzita v Liberci 20 920 - 34 097
Česká zemědělská univerzita v Praze 21 680 - 34 016
Mendelova univerzita v Brně 18 493 - 30 637
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 18 983 - 26 337
Jihočeská univerzita 21 796 - 26 148
Veterinární a farmaceutická univ. Brno 16 533 - 20 992

 

Kolik vydělávají absolventi zdravotnických, lékařských a farmaceutických oborů
Univerzita Karlova v Praze 21 105 - 33 284
Masarykova univerzita 16 262 - 31 846
Univerzita Palackého v Olomouci 18 767 - 29 902
Veterinární a farmaceutická univ. Brno 22 575 - 28 761
Západočeská univerzita v Plzni 17 284 - 24 615
Jihočeská univerzita 16 722 - 23 328
Ostravská univerzita v Ostravě 16 169 - 22 143
Univerzita Pardubice 16 077 - 20 667

Kolik vydělávají absolventi společenských a humanitních oborů
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 23 833 - 29 354
Univerzita Karlova v Praze 19 123 - 27 360
Univerzita Palackého v Olomouci 17 106 - 26 135
Masarykova univerzita 17 557 - 24 946
Univerzita Hradec Králové 16 739 - 21 947
Ostravská univerzita v Ostravě 16 917 - 21 722
Jihočeská univerzita 15 745 - 21 039
Západočeská univerzita v Plzni 18 079 - 20 668
Slezská univerzita v Opavě 15 380 - 19 524
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 15 040 - 18 925
Univerzita Pardubice 15 336 - 17 215

Kolik vydělávají absolventi pedagogiky, učitelství a sportu
Univerzita Hradec Králové 17 215 - 25 776
Univerzita Karlova v Praze 17 248 - 24 355
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 20 240 - 24 025
Univerzita Palackého v Olomouci 16 599 - 22 444
Technická univerzita v Liberci 17 014 - 22 395
Ostravská univerzita v Ostravě 15 896 - 21 884
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16 912 - 21 648
Jihočeská univerzita 16 044 - 21 461
Západočeská univerzita v Plzni 16 641 - 21 394
Masarykova univerzita 16 262 - 21 322

Kolik vydělávají absolventi přírodovědných oborů
České vysoké učení technické v Praze 32 770 - 44 004
Vysoká škola ekonomická v Praze 30 488 - 38 571
Vysoké učení technické v Brně 24 331 - 35 755
Univerzita Karlova v Praze 21 930 - 35 612
Univerzita Hradec Králové 27 492 - 34 658
Západočeská univerzita v Plzni 22 242 - 31 842
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 21 800 - 31 185
VŠCHT v Praze 24 624 - 30 193
Česká zemědělská univerzita v Praze 23 228 - 29 245
Masarykova univerzita 19 647 - 28 179
VŠB - TU Ostrava 21 487 - 28 145
Univerzita Pardubice 20 859 - 27 375
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 19 097 - 26 049
Mendelova univerzita v Brně 17 991 - 23 167
Univerzita Palackého v Olomouci 17 475 - 23 105
Jihočeská univerzita 16 534 - 21 878
Ostravská univerzita v Ostravě 16 903 - 20 991

Stále více zaměstnavatelů hledí na to, z jaké školy absolvent přichází.

Autor: 
Eva Hníková
Zdroj: 
Ekonom