Datum zveřejnění: 
3. 12. 2015

Harmony Club Hotel ve Špindlerově Mlýně se stal 12. listopadu dějištěm šestého ročníku odborné konference České asociace ocelových konstrukcí KONSTRUKCE 2015. Po několika úspěšných ročnících konaných v romantickém prostředí burčákem provoněné Lednice a loňské konference v Ostravě to nyní vypadá, že tato prestižní oborová akce zakotví po nějaký čas v prostředí podzimních Krkonoš.

Vzhledem k lokaci letošního ročníku konference se její první účastníci začali sjíždět v hojném počtu již ve středu v podvečer. Perfektní zázemí hotelu potom nabídlo dostatečný prostor pro řadu neformálních setkání. Hlavní program konference zahájil tajemník ČAOK Ing. Marek Janda, který představil historii, činnost a plány asociace v nadcházejícím období. Plynule na něj navázal předseda Technické komise ČAOK Ing. Dalibor Gregor, jež představil nejpalčivější problémy a trendy na poli evropské normalizace v oboru ocelových konstrukcí. Svým odborným výkladem na téma ekonomie tryskání následoval Ing. Petr Koval ze společnosti Wista s.r.o. a problematiku rekonstrukce ocelových konstrukcí haly zastřešení nástupišť Hlavního nádraží v Praze přiblížil Ing. Miloslav Lukeš ze společnosti EXCON, a.s. První přednáškový blok poté uzavřel Ing. Zdeněk Vít ze SKÁLA & VÍT, s.r.o. s apelem na téma cen a kvality prací spojených s projektováním a realizacemi OK.

Obligátní přestávku na kávu trávila většina posluchačů v předsálí u stolíků prezentujících se firem. Těch se v letošním roce sešlo dvanáct a své produkty představili zástupci firem nejen z Česka, ale i Slovenska nebo Polska. Druhý přednáškový blok zahájil prof. František Wald z ČVUT a přiblížil obecnou problematiku přípojů OK metodou MKP s komponentami. Na své si přišli rovněž povrcháři, respektive záxjemci o žárové zinkování. Doc. Ing. Vlastimil Kuklík z ČVUT představil zvláštnosti proměnného teplotního pnutí vyvolaného v ocelové konstrukci při nanášení povlaku z roztaveného kovu ponorem. Zinek dominoval i další přednášce v podání Ing. Petra Strzyže z Asociace českých a slovenských zinkoven. Ve své přednášce představil stavby, které se v letošním roce ucházely o titul Czech and Slovak Galvanizing Award 2015. Velký zájem vzbudila přednáška Profesní komory požární ochrany, jejíž zástupce Bc. František Kregl – prezident komory, referoval o ochraně ocelových konstrukcí pomocí nízkotlaké vodní mlhy. Především svářečům byla poté věnována přednáška Miloslava Musila z DOM-ZO 13, s.r.o., který vysvětlil hlavní rozdíly v kvalifikacích svářečů před a po 31. říjnu 2015.

Po přestávce na oběd přišla na řadu problematika mostů a mostních konstrukcí. Blok uvedl Ing. Zbyněk Hořelica ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který představil způsoby a logiku financování dopravní infrastruktury v ČR v následujících letech. Ocelovým mostům na silnicích a dálnicích se ve svém vystoupení věnoval podrobně Ing. Jiří Hlavatý z ŘSD a mostním segmentům na železnici potom Ing. Milan Kučera ze SŽDC, s.r.o. Konkrétní projekt rekonstrukce a výstavby Mostu Generála Stefana Grota-Roweckiego ve Varšavě představil za dodavatelskou společnost METROSTAV, a.s. Ing. Otakar Lojkásek a sekci o mostech před přestávkou zakončil Vladan Michalík z Bilfinger MCE Slaný s.r.o. prezentací rekonstrukce a montáže mostu na trati Lovosice-Česká Lípa.

Finální sérii přednášek zahájil Ing. Jaroslav Kozák z VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Představil nosný systém MHD na SO 201 Starý most Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislavě. Na Slovensku se zůstalo i v dalším příspěvku společnosti Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Konkrétně byly představeny projekty ocelobetonových mostů Vŕšok a Čadečka na dálnici D3. O výrobě a montáži OK těchto mostů následně referoval Ing. Pavol Prištiak ze společnosti PROMONT, s.r.o. Finále celodenního přednáškového maratonu potom obstaral Ing. Vladimír Janata ze společnosti EXCON, a.s., který představil vznik dvou letošních vítězů soutěže Stavba roku 2015 – Bolt Toweru a Lávku v Jaroměři. Po bleskové přestavbě hlavního přednáškového sálu na příjemné a útulné místo pro společenský večer došlo k slavnostnímu předání ceny Awards of Excellence stavbě Trojského mostu, která bodovala v soutěži European Steel Design Awards 2015. V této fázi se sluší poděkovat sponzorům a partnerům letošní konference. Byli jimi společnosti LINDE GAS, STACO ROŠTY CZ, EXCON a AČSZ a právě díky jim se podařilo zajistit důstojné a kvalitní zázemí pro pořádání akce tohoto formátu.

Autor: 
Bc. Vítězslav Fejfar
Zdroj: 
Konstrukce