Datum zveřejnění: 
2. 12. 2015

1 Moderní hůl pro nevidomé
Bílou hůlku vybavenou navigačním systémem a chytrým telefonem představili na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Díky údajům z družicové navigace systém ví, kde přesně se nevidomý nachází a telefonem ho propojí se vzdáleným pomocníkem, který poradí při problémech.

2 Líp organizovat vědu
Zlepšení systému řízení vědy i větší důraz na potřebu firem v oblasti aplikovaného výzkumu slibuje Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025, kterou schválila Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

3 AIDS zvládnutelnější
Onemocnění AIDS je díky lékům ve vyspělých zemích klasifikováno jako relativně zvládnutelný chronický stav, úmrtnost na ně poklesla za deset let až o 85%, konstatovala u příležitosti Světového dne boje proti HIV Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. I tak však nemoc zůstává smrtelnou hrozbou.

4 Hledání léku na diabetickou nohu
Lékaři a vědci z ostravského Centra buněčné terapie a Fakultní nemocnice Ostrava informovali, že se jim na zvířatech podařilo úspěšně vyzkoušet preparát pro léčbu pacientů s tzv. nemocí diabetické nohy – ta postihuje cukrovkáře, trpí jí 500 až 700 lidí z milionu a u třetiny končí amputací. K léčbě lidí je však ještě daleko.

5 Auto bez řidiče zmátlo policisty
Pro příliš pomalou jízdu a překážení provozu zastavili kalifornští policisté auto a zjistili, že nemá řidiče – patří mezi automatické vozy společnosti Google, smí samostatně jezdit, ale má zatím nejvyšší rychlost 40 km/h. Policisté uznali, že to není proti předpisům. Robotická auta Googlu ještě nedostala pokutu.

Zdroj: 
Lidové noviny