Datum zveřejnění: 
1. 12. 2015

Schopnost zohlednit při průjezdu městem nejen výškový profil cesty, ale také náročnost projížděných křižovatek nebo kvalitu povrchu. Variantní návrhy cest, které jasně rozlišují, zda je trasa vhodná pro sportovní jízdu, anebo pro každodenní dojíždění do práce. Přesně takové funkce má aplikace Cykloplánovač. Autor výpočetních algoritmů Pavol Žilecký, který je zpracovával v rámci svého diplomového projektu, nyní získal cenu veřejnosti v elitní soutěži ACM SPY. Cykloplánovač momentálně pracuje s daty z 26 měst. V případě aplikace nabízí velmi detailní navigaci na jednotlivých křižovatkách, díky čemuž cyklistu městem dokáže provést v nejkratším možném čase.

Kvalitu diplomového projektu ocenil také Jaroslav Zendulka, děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně a akademický garant letošního ročníku soutěže ACM SPY. "Práce byla vybrána do finále, protože vychází z velmi dobře zpracované rešerše existujících přístupů, vyznačuje se kvalitním návrhem a realizací s možností jak praktického využití, tak publikování," uvedl Zendulka. "Autor navrhl algoritmus vícekriteriální optimalizace trasy, který vylepšuje známé postupy s velmi praktickými výsledky, a navrhl, implementoval a experimentálně ověřil aplikaci s webovým rozhraním."

Definitivní vítěz soutěže ACM SPY, kterého zvolí akademická porota a zástupci přední české vývojářské společnosti Profinit, bude znám ve středu. Do finále se kromě Cykloplánovače dostalo ještě dalších 8 projektů z nejrůznějších oborů. Zastoupen je například projekt řízení pozemní dopravy z dronů nebo analýza lidské pozornosti, která by dokázala posunout kupředu robotiku. Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

Z jakých projektů veřejnost vybírala?

Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze
Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy. (Cykloplánovač)

Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě
Návrh na vylepšení používaných algoritmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze
Návrh algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích, využitelný například pro fotorealistické vykreslení scény.

Katarína Furmanová, MU FI v Brně
Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů využitelné pro medicínu, antropologický výzkum, ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích
Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěnému na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích
Webový asistent pro zjednodušení laboratorní práce při procesu vyhodnocování relevantních dat z experimentů.

Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě
Jak funguje lidská vizuální pozornost? Projekt navrhuje časoprostorový model umožňující predikci s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marketingu.

Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze
Nástroj pro inkrementální (postupnou) fotometrickou přehlídku oblohy umožňuje vyhodnocovat světelné křivky objektů z astronomických dat původně k tomu neurčených.

Adam Babinec, VUT FIT v Brně
Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

Kompletní přehled anotací finalistů: http://www.acm-spy.cz/o-soutezi-acm-spy/hlasuj-pro-sveho-favorita/

O soutěži ACM SPY
ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) je jediná oficiální soutěž nejprestižnějších českých a slovenských univerzit a profesní organizace ACM (Association for Computing Machinery) o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi. ACM SPY 2015 je již šestým ročníkem této soutěže. Každoročně mohou fakulty prestižních českých a slovenských univerzit nominovat až 10 IT prací od svých studentů. Jejich kvalita je pak posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Soutěž organizují české a slovenské univerzity ve spolupráci se soukromými firmami. Hlavním organizátorem ročníku 2015 je vedle ACM také společnost Profinit. Více informací lze nalézt na internetových stránkách www.acm-spy.cz a www.acm-spy.sk.

O společnosti Profinit, s. r. o.
Společnost Profinit, s.r.o. je členem nadnárodní skupiny New Frontier Group, lídra v oblasti digitální transformace organizací a firem ve střední a východní Evropě. S více než 2000 zaměstnanci v 17 zemích patří do TOP 10 největších poskytovatelů ICT služeb v celém CEE regionu. Zároveň se řadí ke špičce v oblasti vývoje software na zakázku, data managementu, datových skladů a business intelligence. Profinit má řadu významných zákazníků z finančního a telekomunikačního sektoru, utilit a státní správy. Společnost se primárně zaměřuje na konzultační služby v oblasti digitální transformace, technologické služby a outsourcing. Nabízí také řadu inovativních nástrojů a řešení pro eCommerce, mCommerce, podporu a řízení obchodní sítě, zákaznickou péči, digitální marketing, fraud management, performance management a správu podnikového obsahu. Podle údajů IDC (2012) patří Profinit mezi 5 největších firem v oblasti vývoje software na zakázku v České republice a je držitelem řady dalších ocenění. Více na www.profinit.eu.

http://www.feedit.cz/wordpress/2015/12/01/algoritmus-pro-planovani-mestskych-cyklistickych-tras-z-cvut-ziskal-cenu-verejnosti-elitni-souteze-acm-spy/

Autor: 
FeedIT.cz
Zdroj: 
feedit.cz