Datum zveřejnění: 
28. 11. 2015

Protonová terapie, hybridní zobrazovací systémy, telemedicína, nanotechnologie, robotické systémy, genomické laboratoře, mikroskopie atomárních sil, apod. Tyto, někdy až kosmicky znějící pojmy, popisují složité technologie, používané v medicíně.

Jsou dokladem toho, že medicína 21. století je medicínou nesmírně složitých technologií. Technizace medicíny dosáhla úrovně, která vyžaduje speciálně připravené odborníky, kteří jsou schopni s touto složitou technikou pracovat a na straně druhé rozumí "jazyku lékařů".

Absolventi školy, pracující v diagnostických i terapeutických týmech proto musí zvládnout základy chemie, biologie, medicíny, elektrotechniky, fyziky, informačních technologií, ale také základy jaderné fyziky, zobrazovacích technik – např. ultrazvuku, počítačové tomografie, magnetické rezonance apod. Takoví technicky vzdělaní specialisté jsou velice vyhledávaní prakticky všemi zdravotnickými zařízeními.

Výše uvedené skutečnosti stojí za tím, že při hledání nejperspektivnějších oborů není možné zapomenout na technické obory, které se studují na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT).

Pojďme charakterizovat několik důležitých charakteristik, podle kterých by si mladý člověk měl vybrat obor (i technicky zaměřený) svého studia. Určitě se shodneme na tom, že nejlepší zaměstnání je to, které je zároveň naším koníčkem. Proto by "našeho" uchazeče neměl odpuzovat pohled na lidské tělo, měl by to být člověk vnímavý k bolesti i utrpení nemocného a zároveň by jej měla lákat práce s přístroji a možnosti podílet se na jejich vývoji a obsluhování.

Pokud má v daném oboru profesně působit příštích čtyřicet až padesát let, měl by hledat obor s perspektivou, který mu zajistí také důstojné živobytí. Tyto atributy plně naplňuje studium na technických oborech na FBMI ČVUT. Studijní obory na naší fakultě mají v dlouhodobé perspektivě velkou budoucnost.

Které to jsou? Nejstarším studijním programem na fakultě je bakalářský program Biomedicínská a klinická technika, s obory Biomedicínský technik, Optika a optometrie, Biomedicínská informatika a Informační a komunikační technologie v lékařství.

Na fakultě je možné studovat i v programu Specializace ve zdravotnictví, v oborech Fyzioterapie, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář a Zdravotní laborant i v programu Ochrana obyvatelstva, v oboru Plánovaní a řízení krizových situací.
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph. D.

Zdroj: 
pražský deník