Datum zveřejnění: 
25. 11. 2015

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze pořádá v pátek 27. listopadu den otevřených dveří.

Návštěvníci si prohlédnou zajímavé laboratoře a oborové učebny. Zástupci z řad pedagogů a studentů představí osobně jednotlivé bakalářské studijní obory. Den otevřených dveří se koná v dejvickém kampusu (Thákurova 7, Praha 6) od 9.30 do 15.00 hodin.

Program dne otevřených dveří představí možnosti studia napříč třinácti bakalářskými studijními obory, informace o přijímacím řízení a formě studia.

"Fakulta má špičkové vybavení, nabízí studentům kvalitní a příjemné zázemí a v neposlední řadě se studentům věnují akademičtí pracovníci, kteří jsou experty ve svém oboru a jsou mezinárodně uznávanými odborníky.

V rámci dne otevřených dveří zpřístupníme maximum laboratoří, aby se každý mohl přesvědčit o kvalitě zázemí pro studium. Věříme, že čas investovaný do návštěvy fakulty bude pro každého cenným zdrojem informací pro klíčové rozhodování o profesní budoucnosti," uvádí děkanka fakulty profesorka Alena Kohoutková.

Návštěvníci uvidí, jakým způsobem vědečtí pracovníci a studenti využívají nejrůznější laboratoře, například laboratoře Experimentálního centra, Silniční laboratoře, Mechanickou laboratoř a přípravnu vzorků nebo Vodohospodářské experimentální centrum.

V průběhu dne bude otevřena Pedologická laboratoř a sbírka. Zpřístupněna bude modelovna a počítačová učebna v Ateliéru D, Laboratoř membránových konstrukcí a kreslírna oboru Architektura a stavitelství. Zpřístupněna bude také pedologická laboratoř. Moderní metody v oboru představí laboratoř katedry vyšší geodézie.

Fakulta působí také na dvou významných pracovištích, která se nachází mimo dejvický kampus. Je jím Podzemní laboratoř Josef, která je unikátním pracovištěm u nás a na mezinárodním poli má významné postavení. Realizují se zde výzkumné projekty, tréninkové kurzy, exkurze pro odbornou i laickou veřejnost, prezentace produktů a technologií různých firem (ceg.fsv.cvut.cz).

Druhý pracovištěm je UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, v rámci kterého odborníci z Fakulty stavební ČVUT zabývají obvodovými plášti budov, stavební fyzikou a pokročilými materiálovými řešeními (www.uceeb.cz).

Program dne je možné najít na www.fsv.cvut.cz.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Fakulta-stavebni-CVUT-v-Praze-zve-na-Den-otevrenych-dveri-409854

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz