Datum zveřejnění: 
20. 11. 2015

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Maximální hladina Orlíku má být do budoucna o metr třicet níž než dosud. Počítá s tím dokument, který schválili středočeští úředníci. Starostové obcí jsou ale rozdělení. Ti od přehrady se bojí odlivu turistů a ti z kraje zase chtějí lepší ochranu před povodněmi.

Jan BERÁNEK, redaktor:
O devět metrů níž než normálně. Výsledek letošního sucha v místě, které ho pomáhalo zmírňovat nejvíc. Vynořily se trosky dávno opuštěných domů, ale radost z toho mají jen hledači relikvií. I když konečně prší, doplňování Orlické přehrady potrvá ještě dlouho.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka:
Voda stoupá, ale jen o centimetry. Aby se přehrada naplnila, jsou potřeba metry.

Jan BERÁNEK, redaktor:
Vodohospodáři teď chtějí přesto držet v nádrži míň vody. Jejich plán je snížit maximální hladinu asi o sto třicet centimetrů. Hlavně kvůli riziku povodní. Záchytný prostor pro mimořádné situace by se zvedl asi o polovinu. Třeba pro Prahu by to znamenalo až šest hodin navíc na stavbu zábran. Starostové obcí kolem přehrady ale o trvalém poklesu nechtějí příliš slyšet. Bojí se hlavně úbytku turistů a vysychání studní.

Pavel HROCH, starosta Kovářova /JIH 12/:
Musíme bojovat, protože o nás rozhodujou ve Středočeském kraji.

Hynek BENEŠ, Státní plavební správa:
Bude to vlastně tak znehodnocená, ta investice do splavnění horní Vltavy.

Jan BERÁNEK, redaktor:
Přitom už teď jde o kompromis. Původně bylo ve hře ještě větší snížení hladiny. To ostatně prosazují i starostové obcí na dolním toku Vltavy, tedy míst, která jsou povodní nejvíc ohrožená.

Pavel FOŠUMPAUR, autor nových předpisů, katedra hydrotechniky ČVUT:
Ta varianta jedna je v podstatě jediná, která umožňuje relativně bezkonfliktní posílení retenční funkce vltavský kaskády s ohledem na ostatní účely, které plní.

Jan BERÁNEK, redaktor:
Konečné slovo o tom, jestli je metr třicet moc nebo málo, by proto mělo mít ministerstvo zemědělství. To by mohlo o odvolání proti předpisům rozhodnout zřejmě v zimě. Kristina Vrkočová a Jan Beránek, Česká televize.

Autor: 
Marcela AUGUSTOVÁ
Zdroj: 
ČT 1