Datum zveřejnění: 
20. 11. 2015

V dole Josef, asi padesát kilometrů jižně od Prahy, nedaleko Jílového u Prahy leží přibližně 120 tun zlata. Drahý kov se tu už nikdy těžit nebude. Podle odborníků je tak jemně rozptýlený v hornině, že by museli celý kopec odtěžit, rozemlýt na prášek a pomocí různé chemie zlatý prach extrahovat.
V místech, kde zlato nacházeli staří Keltové, tedy i u dnešní štoly Josef, začali pracovat v letech 1981-91 geologové.

Zkoumali zlatonosná ložiska a o pár let později tu Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze otevřela pracoviště Podzemní laboratoř Josef pro své studenty. Důl můžete navštívit i vy (viz box). Keltové tu zlato rýžovali, částečně dobývali. Velký rozmach těžby začal ve středověku. Ve středověku tu bylo na pět stovek dolů, postupem času tam havíři prorazili na 30 kilometrů chodeb. Za vlády Karla IV. se ze zdejšího zlata razili lucemburské dukáty.

Co se tu dozvíte Štola Josef je mezi obcemi Čelina a Mokrsko na Příbramsku. Prohlídka má dva okruhy. * Okruh Čelina je dlouhý 800 metrů, dozvíte se o využití štoly pro výuku studentů a informace o výzkumných projektech, nahlédnete do zpřístupněné kaverny – podzemního prostoru s vynikající akustikou. Je ozvučena a osvícena pestrobarevnými světly. Na hudbě pracoval také skladatel Michal Horáček.

* Okruh Mokrsko je dlouhý 4,5 km, absolvujete ho zčásti mikrobusem, seznámíte se s výzkumnými projekty například o výzkumu bezpečného ukládání radioaktivního odpadu nebo na určování migračních vlastností horninového masivu. Otevírací doba Otevřeno mají do 31. října. *

Přijít můžete ve středu, v pátek nebo v sobotu. Prohlídky se konají pouze pro skupiny osob. * Musíte se předem objednat například přes e-mail: stola.josef@ceg.fsv.cvut.cz nebo v pracovních dnech 8 – 14 hod. na tel:224 355 500.

Autor: 
MAREK PEŠKA
Zdroj: 
metro.cz