Datum zveřejnění: 
20. 11. 2015

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Středeční Ekonomika ČT 24 právě odstartovala. Já vás u ní vítám. Ministři Jan Mládek a Milan Chovanec by se měli rychle dohodnout na plánu, jak čerpat 14miliardovou dotaci na rozvoj rychlého Internetu. Vyzývá je k tomu resort místního rozvoje. Podle něj spory zpomalují celý operační program na zvýšení konkurenceschopnosti Česka. Pokud nebude plán schválen do konce příštího roku, stát může o 14 miliard z Bruselu přijít.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Žatec. Z necelých 20 tisíc obyvatel jich má přístup k rychlému Internetu většina. O kus dál na úpatí Krušných hor je ale situace jiná. Soukromníkům se menší a odlehlé obce nevyplatí připojovat.

Štěpán BENEŠ, výkonný ředitel, Grape SC:
Velmi zjednodušeně lze říct, že kilometr výstavby optickýho, optický sítě stojí od 200 tisíc do milionu. V historickejch centrech to potom jde rapidně nahoru. Tam je to až 3-5 milionu.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Firmy se shodují, že kvůli dotacím by se pro ně i vzdálená místa stala zajímavá. Kdy, jak a jestli se k penězům dostanou, ale neví. Ministerstvo průmyslu pracuje na plánu rozvoje rychlého Internetu v Česku. Zatím bez výsledku.

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:
Je ovšem problém v tom, že my máme připomínek z nejrůznějších stran, takže množina přípustných řešení je prázdná a snažíme se to nějakým způsobem vyřešit.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Třeba ministerstvo vnitra chce pro sebe 4 miliardy. A nový úřad, který bude určovat, kam se kabely povedou. Dohady ministrů sleduje s nelibostí Brusel. I český resort pro místní rozvoj, který se teď ozval.

Olga LETÁČKOVÁ, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj:
Je naším úkolem, abychom sledovali jak jednotliví gestroři plní ty takzvané předběžné podmínky, kterými Evropská komise podmínila přístup k evropským penězům. Tato je jediná, která zatím nemá ani ten malinkaté procento plnění za sebou.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Když Česko nebude mít funkční plán do konce příštího roku, miliardy by nemuselo dostat vůbec. Zatím neexistuje třeba ani aktuální mapa pokrytí vysokorychlostním Internetem. Na té se prý už pracuje.

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:
V tuto chvíli tu mapu, tu novou vyrábí Český telekomunikační úřad ve spolupráci s akademickým sektorem, konkrétně s ČVUT.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Telekomunikační úřad ale takový úkol od ministerstva zatím nemá.

Martin DRTINA, mluvčí, ČTÚ:
Za Český telekomunikační úřad nemohu potvrdit, že bychom spolupracovali s ČVUT na vytvoření zcela nové mapy sítí nové generace.

Pavel CYPRICH, redaktor:
K Internetu se v Česku teď může připojit skoro 100 % domácností. K tomu rychlému zhruba dvě třetiny. Tereza Dalecká a Pavel Cyprich, Česká televize.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Téma podrobněji probereme s Jakubem Rejzkem, ředitelem Aliance regionálních poskytovatelů internetového připojení, ředitelem pro regulaci. Vítám vás ve Ekonomice ČT 24.

Jakub REJZEK, ředitel pro regulaci, ISP Alliance:
Dobrý večer.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
A ve spojení jsme také s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. I vám hezký večer.

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:
Dobrý večer.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, pracuje tedy někdo na projektu tak, jak vyžaduje Evropská komise? Tedy na přípravě mapy pokrytí rychlým Internetem a analýze toho, jak složité a nákladné bude ta nepokrytá místa pokrýt?

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:
Podívejte, mapa, mapa pokrytí existuje, akorát je poněkud zastaralá a ten, to hlavní řešení není ve vytváření mapy, ale ve veřejné konzultaci s firmami v oboru, jak na nás požaduje Evropská komise.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
My tady teď zástupce takové firmy máme. Pane Rejzku, když se podíváme na to, co Českou republiku. Je na území České republiky nějaká oblast, který by byla problematická v pokrytí rychlým Internetem? Tedy tak, že by se to nevyplatilo soukromým poskytovatelům.

Jakub REJZEK, ředitel pro regulaci, ISP Alliance:
Samozřejmě ano. Takové oblasti jsou. Představte si třeba horské vesničky v Krušných horách nebo na Šumavě. Ale to mapování, které zmínil pan ministr Mládek, vlastně neodpovědělo na takové otázky. Ono těch respondentů z řad operátorů, který poskytly svoje data o pokrytí, bylo jenom 17 %. Ta mapa není příliš funkční a příliš relevantní pro...

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Proč neposkytly ostatní?

Jakub REJZEK, ředitel pro regulaci, ISP Alliance:
Ono to bylo dané podmínkami a vlastně rychlostí s jakou se to mapování dělalo. To bylo takové mapování z náhlého leknutí. Je informativní, ale nemůže sloužit pro vytvoření národního plánu.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, kdy tedy bude národní plán? Protože i ministerstvo pro místní rozvoj varuje, že v tomto kroku není ještě nic uděláno.

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:
Povídejte, ten, ten hlavní problém není jenom v tom, v tom mapování, jak je to dneska, ale my musíme zjistit, jestli ti, kteří tam mají nějaký Internet, jsou schopni ho dostat na vysokorychlostní Internet do tří, do tří roků. Čili není to jenom o okamžité situaci, ale o jejich plánech. Což je možné pouze veřejnou konzultací s firmami v oboru. Čili ten, ta mapa je důležitá, ale ta není úplně fatální. To co je, to co je fatální, je ta konzultace. Protože jakmile někde není...

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Nepracujete na ní už od minulého září? Tedy více než rok?

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:
Ne, ne, ne. Tak to, tak to, tak to teda opravdu, opravdu, opravdu není. Ta konzultace bude provedená v rámci, v rámci přípravy této věci a nevidím, nevidím nic v tom zas takový, zas takový problém, protože my musíme zjistit podle evropských standardů, kde je bílé místo. Protože my nemáme žádné povolení dávat veřejné peníze tam, kde to postaví soukromý sektor. Jak jste sama říkala, vysokorychlostní Internet dodá do dvou třetin českých domácností soukromý sektor a my se bavíme o té třetině, kde je zapotřebí nějaká akce veřejného sektoru. A to i s pomocí evropských peněz. Čili, aby, aby bylo zřejmé, o čem se bavíme.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Pane Rejzku, bude tedy problém s tou jednou třetinou?

Jakub REJZEK, ředitel pro regulaci, ISP Alliance:
Pokud se nepřipraví řádná analýza a řádné mapování a do toho ještě vstupuje problém transpozice evropské směrnice usnadněním stavby, tak s tou jednou třetinou do budoucna být problém může. My ale nevíme, jestli je to jedna třetina nebo jedna desetina, nebo jedna pětina. Nikdo neví, jaká je vlastně ta, ta, to množství domácností, které nikdy bez veřejné podpory nedostanou vysokorychlostní Internet s těmi parametry, který Evropská komise požaduje.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Proč má do hry podle vás vstoupit nebo proč tam vstupuje ministerstvo vnitra? Budou místa, která nebudou chtít soukromí poskytovatelé pokrýt ani s dotací?

Jakub REJZEK, ředitel pro regulaci, ISP Alliance:
Já musím svědomitě říct, že jsem ten vstup, nebo zásah ministerstva vnitra doposavad nepochopil a zástupci ministerstva vnitra nebyli schopni ani vysvětlit, tak aby jsme řekli: dobrá, to je, to je dobrý plán, pojďme do něj, nebo ne, to je špatný plán, nechoďme touhle cestou. Spíš se dozvídáme, že budou další návrhy a další analýzy a další postupy teprve v budoucnu zmiňovány. A ty materiály, které jsme dostali k dispozici jako pracovní, spíše ukazují na nešťastné, na nešťastné rozhodnutí ministerstva vnitra, se do tohohle toho plánu a jeho vytváření vlamovat.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, jen velmi stručně. Co tedy role ministerstva vnitra v celé věci?

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/:
No to je, to je ta věc, o které se vede, vede debata, protože do této chvíle existuje plán schválený i Evropskou komisí, jak to má být. A to poměrně nedávno. A my musíme najít nějakou dohodu s ministerstvem vnitra. Protože já už jsem mnohokrát zdůraznil, že já potřebuju se dohodnout nejenom se zástupci ICT sektoru, nejenom s Evropskou komisí, ale také v rámci vlády vyřešit připomínkové řízení. Čili v tom je, v tom je ta potíž a v tom je ta potíž, proč to jde tak ztěžka.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka:
Pánové, oběma díky za rozhovor k tomuto tématu. Pane ministře, vy, prosím, vydržte ještě ve spojení. Budeme se totiž bavit o dalším problému týkajícím se ministerstva průmyslu a obchodu.

Autor: 
Michala HERGETOVÁ
Zdroj: 
ČT 24