Datum zveřejnění: 
19. 11. 2015

Zatímco ještě před třemi lety čerství absolventi bez praxe jen těžko hledali uplatnění na trhu práce, nyní o ně firmy stojí a zaměřují na ně své náborové aktivity. Rovněž stále více podniků se snaží spolupracovat se školami – jak s univerzitami, tak odbornými středními školami. Potvrdily to i dva významné veletrhy práce – Profesia Days a HR Days, které na konci října proběhly v Praze.

"Důležitost spolupráce škol a firem se v letošním roce odrazila i v rámci veletrhů Profesia Days a HR Days. A nejde jen o nábor mladých talentů – firmy i školy se snaží, aby byli absolventi lépe připraveni pro reálnou praxi a aby zejména technické obory pro mladé lidi zatraktivnily," říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz.

Sblížit obsah studia s praxí

Na veletrhu se například prezentovalo České vysoké učení technické se svým projektem na získání mladých lidí pro studium techniky. Ve spolupráci s firmami technická univerzita pracuje na zatraktivnění studia, sblížení jeho obsahu s praxí a propaguje technické vzdělání jako perspektivní obor s reálnou možností budoucího uplatnění. Zároveň společnostem radí, jak oslovit absolventy už v průběhu studia, aby získaly talentované mladé lidi jako perspektivní zaměstnance.

Propracovaný systém školení

"Jako poradenská společnost potřebujeme lidi vzdělané v oblastech, které se rychle mění a vyvíjejí. Máme propracovaný systém školení nových lidí, takže je pro nás zajímavé přijímat i absolventy bez zkušenosti, které v potřebných dovednostech dovzděláme, a navíc jsou otevřenější novým zkušenostem," zdůrazňuje Marek Gešo, regionální marketingový ředitel společnosti Accenture.

Autor: 
kil
Zdroj: 
novinky.cz