Datum zveřejnění: 
18. 11. 2015

Zatímco ještě před třemi lety čerství absolventi bez praxe jen těžko hledali uplatnění na trhu práce, nyní o ně firmy stojí a zaměřují na ně své náborové aktivity. Rovněž stále více podniků se snaží spolupracovat se školami – jak s univerzitami, tak odbornými středními školami. Potvrdily to i dva významné veletrhy práce – Profesia Days a HR Days, které na konci října proběhly v Praze.

"Důležitost spolupráce škol a firem se v letošním roce odrazila i v rámci veletrhů Profesia Days a HR Days. A nejde jen o nábor mladých talentů – firmy i školy se snaží, aby byli absolventi lépe připravení pro reálnou praxi a aby zejména technické obory pro mladé lidi zatraktivnily," říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz.

Na veletrhu se například prezentovalo České vysoké učení technické se svým projektem na získání mladých lidí pro studium techniky. Ve spolupráci s firmami technická univerzita pracuje na zatraktivnění studia, sblížení jeho obsahu s praxí a propaguje technické vzdělání jako perspektivní obor s reálnou možností budoucího uplatnění.

Zároveň společnostem radí, jak oslovit absolventy už v průběhu studia, aby získaly talentované mladé lidi jako perspektivní zaměstnance.
"Jako poradenská společnost potřebujeme lidi vzdělané v oblastech, které se rychle mění a vyvíjejí. Máme propracovaný systém školení nových lidí, takže je pro nás zajímavé přijímat i absolventy bez zkušenosti, které v potřebných dovednostech dovzděláme, a navíc jsou otevřenější novým zkušenostem," zdůrazňuje Marek Gešo, regionální marketingový ředitel společnosti Accenture.

Autor: 
Karel Kvapil
Zdroj: 
Právo