Datum zveřejnění: 
11. 11. 2015

Z hodnocených 150 univerzit z 20 zemí si české univerzity a vysoké školy vedou výborně

Hned tři české vysoké školy – Univerzita Karlova, České vysoké učení technické (ČVUT) a brněnská Masarykova univerzita – figurují v žebříčku deseti nejlepších univerzit v oblasti střední a východní Evropy a střední Asie (EECA). Žebříček pro léta 2015 a 2016, v němž na prvních dvou příčkách figurují ruské instituce, dnes vydala britská vzdělávací společnost Quacquarelli Symonds (QS).

Univerzita Karlova je mezi nejlepšími

Čelo žebříčku, který QS vydala podruhé, obhájila moskevská Lomonosovova univerzita. Na druhé příčce se umístila Novosibirská státní univerzita a třetí je pražská Univerzita Karlova, která si tak o jedno místo pohoršila. Hodnoceno bylo 150 univerzit z 20 zemí.

Kromě Univerzity Karlovy se do první desítky dostaly další dvě české školy: pražská ČVUT obhájila osmou příčku a Masarykova univerzita devátou. Špatně si nevede ani Vysoké učení technické v Brně, které obsadilo 19. místo a podle tiskového prohlášení QS je vedle Univerzity Palackého v Olomouci jednou ze dvou českých vysokých škol, které si v žebříčku polepšily. U Univerzity Palackého, která skončila na 64. příčce, QS zvlášť vyzdvihuje vysoký počet citací v odborných publikacích a velký význam výzkumu.

Deset nejlepších univerzit v regionu EECA podle QS:

1. Moskevská státní universita M. V. Lomonosova (Rusko)
2. Novosibirská státní univerzita (Rusko) 3. Univerzita Karlova (ČR) 4. Tartuská univerzita (Estonsko) 5. Petrohradská státní univerzita (Rusko) 6. Varšavská univerzita (Polsko) 7. Jagellonská univerzita (Krakov, Polsko) 8. ČVUT (ČR) 9. Masarykova univerzita (ČR) 10. Moskevský Institut fyzikálního inženýrství (Rusko)

... další české školy:

19. Vysoké učení technické v Brně 64. Univerzita Palackého 76. Vysoká škola chemickotechnologická v Praze
92. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
96. Západočeská univerzita v Plzni 101. – 110. Ostravská univerzita 111. – 120. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zdroj: 
Brněnský deník