Datum zveřejnění: 
1. 11. 2015

Troubky – V obci Troubky, kterou téměř srovnaly se zemí katastrofální záplavy v roce 1997 a do níž vtrhla podruhé voda i v květnu před pěti lety, se konečně dočkají protipovodňových opatření. Povodí Moravy uzavřelo minulý týden s obcí smlouvu, která se týká spolupráce při přípravě a realizaci ochrany před povodněmi.

Povodí Moravy se v ní zavázalo zajistit dokumentaci pro územní rozhodnutí a obec majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Původní dokumentace k územnímu řízení z června roku 2011 má být aktualizována.

"Lokalitu nyní společně podrobně zmapujeme a projednáme i jednotlivé připomínky obce Troubky a hospodařících subjektů. První pracovní setkání se uskuteční do konce listopadu," ujistil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský. Přípravy potrvají přibližně dva roky.

"Obec nyní provádí veškeré kroky k vyřešení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků včetně zpracování projektu v územně plánovací dokumentaci," upřesnil. Cílem obou stran je zajistit financování navrženého opatření z programu ministerstva zemědělství "Podpora prevence před povodněmi".

Pro Troubky znamená uzavření smlouvy významný posun. Ještě před několika lety se totiž obyvatelé povodněmi zkoušené vesnice nebyli schopni smířit s navrhovanou variantou ochrany Povodím Moravy a prosazovali svou vlastní.

"Naše varianta byla levnější a stála 350 milionů korun, ta Povodí Moravy pak 410 milionů," vzpomněl starosta obce Radek Brázda. Proč nakonec Troubky od své vlastní vize ustoupily? Podle posudku expertů z ČVUT, který nechalo zpracovat ministerstvo zemědělství, splňovala varianta Povodí Moravy kritéria dotačního programu ministerstva pro období 2014 až 2019. Návrh obce ale ne.

"Podle posudku expertů je varianta Povodí Moravy jediným financovatelným opatřením s ohledem na dotační podmínky," vysvětlil starosta s tím, že ochrana obce si vyžádá celkové náklady ve výši 400 milionů korun.

Protipovodňová ochrana Troubek zahrnuje komplex ohrázování, retenčních nádrží, odvodňovacích kanálů a dalších opatření. "Podle všeho ale bude nutné změnit kvůli tomu územní plán," řekl.

Termínem, kdy se navrhovaná opatření konečně dočkají své realizace, jsou léta 2019 až 2020. Při ničivých červencových záplavách v roce 1997 kulminovala řeka Bečva při průtoku 850 m3/s. Obec díky terénním podmínkám při takto velkých průtocích ohrožuje od jihu zpětné vzdutí a nutí tak všechny projektanty řešit protipovodňovou ochranu Troubek prstencovým ohrázováním.

Toto řešení obsahovala i vůbec první zpracovaná dokumentace k územnímu řízení, jejímž investorem byla v roce 1998 obec Troubky. Projekt ale tehdy skončil kvůli nesouhlasu devíti ze 189 vlastníků pozemků. Následovalo dvanáctileté období, během něhož obec svou protipovodňovou ochranu výrazněji neřešila. V květnu 2010 ale Troubky opět zaplavila voda.

Problémy s majiteli některých parcel jsou i nyní. Podaří se je vyřešit? "Někteří vlastníci se ošívali, ale budeme muset podniknout kroky, aby nebyli proti. Nic jiného nám ani nezbývá," uzavřel starosta Troubek Radek Brázda.

Autor: 
PETRA POLÁKOVÁ–UVÍROVÁ
Zdroj: 
Přerovský a Hranický deník