Datum zveřejnění: 
1. 11. 2015

Na vývoji se podílel Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Památková péče často vychází z paradigmatu zachování autenticity díla.

http://www.konstrukce.cz/clanek/navrhovani-celodrevenych-tesarskych-spoju/

Zdroj: 
konstrukce.cz