Datum zveřejnění: 
29. 10. 2015

Novostaveb v ostravských prolukách přibývá. Podle odborníků je jich stále málo.

Polyfunkční dům v Čelakovského ulici v těsné blízkosti Mariánského náměstí, stavba obchodního domu Billa v ulici 1. máje a novostavba v proluce ulice 28. října. To jsou nové stavby v Mariánských Horách. V dalších městských obvodech se zastavování proluk ale příliš nedaří. A to ani přesto, že by tento trend měl být hlavním cílem developerských projektů.

Ostravský architekt David Kotek Deníku řekl, že kvalitní stavba v proluce zlepší nejen okolí, ale také život.

"Řídím se heslem, že město je samý dům a sem tam strom. Les je zase naopak samý strom a sem tam dům. Proto si myslím, že stavět na prázdných místech mezi zástavbou je správný a nutný směr. Jsem v tomto ohledu velmi radikální. Denně se v České republice zastaví volná krajina o velikosti tří Václavských náměstí. Jsme povinni zastavit výstavbu na zelených plochách mimo město, musíme zastavovat volné parcely uvnitř měst," podotkl architekt.

Doplnil, že cestou je jít třeba do výšky.

"Například v Porubě bych umožnil, za určitých podmínek, využít podkroví v chráněných památkových objektech socialistického realismu. Zastavování města má jednu zásadní komplikaci a tou je, že se to nikdy těm z okolí nelíbí. Mají pocit, že se jim něco bere. Přitom kvalitní stavba v proluce nebo vhodná dostavba musí okolí a život zlepšit. Pak má smysl," uvedl David Kotek.

Stejně to vidí také architektka a starostka Mariánských Hor a Hulvák Liana Janáčková. "Nejen z urbanistického hlediska je dobře stavět v prolukách. Město pak vypadá lépe a útulněji. V Mariánských Horách a Hulvákách počítáme se zastavováním proluk i v budoucnosti," uvedla starostka.

Podle Martina Mlčáka, který se podílí na obsahu internetových stránek msstavby.cz, za posledních pět let moc proluk v Ostravě nezmizelo.

"Měl by to být trend ve stavebnictví, bohužel se tomuto typu staveb v Ostravě moc nedaří. Podle našich informací tomu třeba centrální ostravský obvod vůbec nejde naproti. Spíše naopak. Od doby, co je u moci současné vedení, nedošlo k zahájení jediné novostavby v centru," uvedl Martin Mlčák k problému ostravských proluk.
Proti

Jednou z plánovaných novostaveb měla být ta v Gorkého ulici naproti oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů ostravského magistrátu, stavební úřad centrálního obvodu ji však nepovolil, kvůli parkovacím místům a pěti vzrostlým stromům.

"O dalších výstavbách na stavebním úřadu nevědí," řekla tisková mluvčí centrálního ostravského obvodu Jana Pondělíčková.

Podobně to vypadá také v Porubě. "Na území městského obvodu Poruba v současné době neprobíhá žádná zástavba proluk mezi domy a nemáme ani informace, že by nějaký investor v dohledné době chtěl v prolukách stavět," informoval mluvčí porubské radnice Martin Otipka.

Tereza Thérová z tiskového oddělení Ostravy-Jihu doplnila, že problematika proluk není na Jihu aktuální tak, jako v jiných částech Ostravy. "V současnosti nejsou evidovány žádné požadavky na investiční akce, které by se proluk týkaly. S ohledem na strukturu zástavby, která výskyt proluk prakticky neumožňuje, tyto akce nejsou ani očekávány," vysvětlila.

Studenti ČVUT navrhnou zástavbu proluk v centru Ostravy Do Ostravy zavítali studenti Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty architektury, navrhovat totiž budou vyplňování proluk v okolí Masarykova náměstí.

"Prvotní impulz přišel ze strany vedení školy, která nás oslovila na základě veřejných debat týkajících se oživení centra Ostravy. Spolupráci považujeme za přínosnou i proto, že slibuje nejen odvážná řešení budoucích architektů a urbanistů, ale také neotřelý pohled zvenčí, nezatížený zdejším prostředím a konzervativními úvahami starousedlíků o tom, jak by centrum mělo nebo nemělo v budoucnu vypadat," uvedla starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová.

Vedení obvodu poskytlo ČVUT v Praze podklady o pěti pozemcích, jimiž se nyní zabývá 27 studentů.

"Ti nám na víkendovém workshopu, který se bude konat ve dnech 6. až 8. listopadu, představí své prvotní nápady. V polovině ledna pak budou své projekty v Ostravě veřejně prezentovat, práce budou vystaveny i v budově radnice obvodu," doplnila starostka Petra Bernfeldová. "

http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/zastavba-proluk-tomuto-trendu-se-u-nas-moc-nedari-20151029-zuen.html

Zdroj: 
denik.cz