Datum zveřejnění: 
26. 10. 2015

Praha 26. října (PROTEXT) - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015.

(Tisková zpráva vydaná dne 26. října 2015 organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015 je od 3. do 6.11.2015, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilony G1 a G2. Veletrh bude ve dnech 5. a 6. 11. probíhat jako souběh se sportovním veletrhem Sport Life.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 213 samostatných vystavovatelů, 488 fakult a přes 4 000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách. Každý student návštěvou veletrhu získá

- vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí,

- informace o přijímacím řízení a podmínkách studia,

- tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení,

- elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu,

- zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách,

- možnost zdarma využít služeb testovacího centra,

- pro studenty registrované na <a href="http://www.gaudeamus.cz">www.gaudeamus.cz</a> před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod "Jak na VŠ" a "Slovníček VŠ pojmů",

- volný vstup na sportovní veletrh Sport Life.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu:

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

- pan Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně,

- paní Doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA, poslankyně Parlamentu ČR

- pan Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, poslanec Parlamentu ČR

- Hejtman Jihomoravského kraje, pan JUDr. Michal Hašek

- Primátor statutárního města Brna, pan Ing. Petr Vokřál

- Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR, pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

- Velvyslanec Francie v ČR, pan Jean Pierre Asvazadourian

- Velvyslanectví Kanady v ČR

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením a počtem vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 65 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 11 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Velké Británie, Dánska, Německa, Slovenska, Francie, Rakouska, Nizozemí, Švýcarska, USA, Kanady a Austrálie.

V průběhu XXII. ročníku veletrhu Gaudeamus bude probíhat pět doprovodných programů:

- Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech přímo v pavilonu G2. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2015/2016. Novinkou jsou tzv. tematické přednášky, zaměřené na aktuální témata.

- K tradičním doprovodným programům patří "Poradenský servis", který je na veletrh zdarma k dispozici již sedmým rokem. V letošním roce jsou služby poradenského servisu rozšířené o testovací centrum s testem "Na co se hodíš". Test je určen studentům, kteří nevědí, jaký obor mají studovat.

- Dalším doprovodným programem je VIII. ročník doprovodného programu s názvem "Věda pro život", do kterého se zapojilo 9 univerzit. Cílem programu je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet.

- VI. ročník doprovodného programu "Pojďme si hrát s technikou" je zaměřený na studium technicky zaměřených studijních oborů. Do doprovodného programu "Pojďme si hrát s technikou" se zapojilo České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava.

- V letošním roce bude probíhat také V. ročník doprovodného programu "Tailor-Made Study Abroad", který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí.

Doprovodné programy "Věda pro život" a "Pojďme si hrát s technikou" pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V průběhu veletrhu proběhne v roce 2015 již VII. ročník soutěže o nejlepší expozici. Soutěžit bude 17 vystavovatelů o přízeň studentů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé.

Komise bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno, která bude gesční školou soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na společenském večeru veletrhu, který proběhne 4. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněny na <a href="http://www.gaudeamus.cz">www.gaudeamus.cz</a>.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky.

Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 688 vzdělávacích institucí a přes 6 000 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.
 

Zdroj: 
protext.cz