Datum zveřejnění: 
17. 10. 2015

Ve dnech 14. až 16. října 2015 probíhá v Děčíně oslava 20 let od založení detašovaného pracoviště Českého vysokého učení technického v tomto regionu. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Fakulta dopravní ČVUT zde představují široké veřejnosti exponáty a experimenty dovezené z ústavů a kateder v Praze i Děčíně.

Za přítomnosti rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., a primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové proběhlo 14. října slavnostní zahájení třídenních oslav pro zájemce ze středních i základních škol a pro širokou veřejnost. Fakulty si při této příležitosti připravily řadu zajímavých přednášek a expozic.

"Chceme studentům a veřejnosti ukázat, že Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se nezabývá pouze stavbou či plánováním jaderných elektráren, ale její záběr je opravdu široký. Můžete se zde seznámit s fyzikou částic, výzkumem v CERN, nanotechnologiemi, ale i materiálovým inženýrství, čistou matematikou či architekturou počítačových programů.

Fyzika, jež se na fakultě učí a vyvíjí, zasahuje téměř do všech odvětví našeho života, i když si to možná ani neuvědomujeme," uvedl jeden z vystavovatelů Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. Vyjmenoval tak jen zlomek toho, co je v budově ČVUT na Pohraniční 1 v Děčíně k vidění. Obě fakulty si připravily pro návštěvníky bohatý program.

Fakulta dopravní se prezentuje nejen svým výzkumem, ale také využitelností nových technologií v praxi. Pro zájemce je připravena jízda na čtyřkolce v simulátoru, ukázka crashtestů či laboratoř simulací a vizualizací pod vedením Ing. Žídka. Můžete se také dozvědět, jak funguje policejní radar či do jaké míry vás při nehodě na kole ochrání cyklistická helma.

Kromě samotných expozic nabízí fakulty školám a veřejnosti účast na atraktivních přednáškách. Ing. Hajzler promluví o nebezpečí terorismu v letecké dopravě, postřehy z laboratoří CERN si připravil Ing. Nový, dlouholetý zaměstnanec experimentu Compass.
 

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz