Datum zveřejnění: 
13. 10. 2015

ROZHOVOR S ONDŘEJEM SMÍŠKEM

Děčín – Již dvacet let je Děčín vysokoškolským městem. V roce 1995 zde svou pobočku otevřelo České vysoké učení technické, které do Děčína umístilo pracoviště dopravní fakulty a fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Tento týden pořádá škola u příležitosti oslav výstavu a řadu přednášek pro veřejnosti.
"Za těch dvacet let se škola téměř neuvěřitelně proměnila," říká zástupce proděkana a vedoucí děčínského pracoviště dopravní fakulty Ondřej Smíšek.

- Vy jste na děčínské ČVUT před lety sám studoval. Jak se od té doby škola proměnila?

Začínali jsme ve dvou fakultách ve stejné budově, v jaké jsme dnes. Samozřejmě tehdy bylo méně studentů. Náročnost studia byla už od počátku poměrně velká, takže studentů bylo méně. Ale neřekl bych, že propastně méně. Rozdíl je markantní ve dvou věcech. Jednou je vybavení. Tehdy tady byla jedna počítačová učebna s poměrně špatným vybavením. Internet tehdy začínal, takže se na učebnu stály fronty. Já jsem tady záhy začal dělat správce sítě jako jeden z prvních a měli jsme tady takové studenty, kteří se dobrovolně nechávali zamknout na noc v učebně, aby mohli být na internetu.

- A ta druhá věc?

Rozdíl je také v tom, že se obě fakulty více oddělily. Tehdy jsme měli některé příjmy dohromady. Takže se nás třeba na matematiku sešlo v aule i devadesát. Postupem času se zjistilo, že to není úplně optimální, protože ti studenti jsou na každé z obou fakult jiní. Nově je v Děčíně také magisterské studium, takže studenti nemusí po absolvování bakalářského studia přecházet na jinou školu.

- V poslední době děláte i vlastní výzkum. To v začátcích asi také nebylo.

Ne, nebylo. Nebyly žádné laboratoře, nebylo nic. Nyní tady má jaderná fakulta laboratoř, kde se zkoumá pomocí laserů světlo. Na dopravní fakultě máme letos poprvé oficiální laboratoř, která se zabývá simulací a vizualizací dopravy. To znamená především dopravních prostředků a dopravních staveb. Nyní žádáme o peníze na další specializovanou laboratoř.

- Jak taková laboratoř vlastně vypadá?

Kdybychom vešli dovnitř, tak je prázdná. Vše podstatné je u stropu, kde je speciální projekční technika. Ta umí udělat poměrně velký obraz ve vysokém rozlišení. Je tam například možné zobrazit auto v poměru 1:1. Většina nákladů na vybudování laboratoře ale směřovala na software a hardware, který pomáhá přeměnit realitu do virtuální reality. Třeba křižovatku převede do trojrozměrného modelu.

Ale nejenom jako modelu na hraní, ale je to přesný model, který je možné měřit, nebo s ním otáčet. K takovému oskenování stačí díky používanému softwaru jen obyčejný foťák, což je obrovská výhoda.

- Děčín patří ke středně velkým městům. Je pro podobně velká města důležité, aby v nich sídlila vysoká škola?

Určitě ano. Z přítomnosti vysoké školy, kromě studentů, kteří ve většině pochází z Děčína nebo z relativně blízkého okolí, totiž mohou těžit firmy v tom daném městě. V Děčíně je spousta firem, které podnikají v dopravě. A to je právě obor, ve kterém jim mohou naši studenti pomoci, nebo u nich následně najít práci. Mnohokrát se již stalo, že studenti v rámci bakalářské práce zpracovali konkrétní problém a pomohli nalézt řešení.

Samozřejmě se může stát, že daná věc nemá řešení. Ale i to může být závěr takové práce. Nebo jsme v poslední době dělali pro děčínskou dopravní komisi několik projektů týkajících se dopravy, jako je průjezd vozidel na určité silnici nebo studii nebezpečnosti vybraných křižovatek.

- Letos slaví obě fakulty dvacet let svého působení v Děčíně. Pro širokou veřejnost jste připravili řadu přednášek a výstavu. Na co se návštěvníci mohou těšit?

Na výstavě bude čtyřkolkový simulátor, nejrůznější měřící technika, 3D skener, radar. Kolegové z jaderné fakulty přivezou mlžnou komoru, model reaktoru a budou předvádět například termo­jadernou fúzi. Je také možné, že zde bude Teslův transformátor, který metá blesky. Na náměstí pak bude na výstavu upozorňovat autobus v barvách ČVUT.

Dvacet let ČVUT v Děčíně

Při příležitosti oslav založení děčínského pracoviště ČVUT zve škola na mimořádnou akci ve dnech 14. – 16. října, kde představí výuku, vědu a výzkum probíhající na všech součástech FJFI a FD ČVUT. Na velkém sále školy v Kokosu bude možné navštívit interaktivní výstavu věnovanou oběma fakultám. Cestu na výstavu je možné zahájit už na Masarykově náměstí v Děčíně, kde bude umístěna část expozic.

Ti odvážnější si pak cestu z náměstí k budově mohou zpestřit jízdou na elektrokole či koloběžce. Na malém sále zpestří program krátké přednášky, které populární formou představí některá témata z našich oborů. Výstava i přednášky jsou přístupné jak pro širokou veřejnost, tak pro organizované skupiny ze středních i základních škol. V programu přednášek si mohou učitelé vybrat téma, které vhodně doplní jejich výuku. Návaznost na konkrétní předměty je uvedena na konci anotace přednášky.
 

Autor: 
ALEXANDR VANŽURA
Zdroj: 
Děčínský deník