Datum zveřejnění: 
25. 4. 2024
Do open callu na vytvoření manuálu pro užívání nádvoří Betlémské kaple se přihlásilo celkem 11 týmů. Přihlášky posoudila pracovní skupina složená ze zapojených aktérů fungujících v areálu a odborníků z oblasti architektury, krajinářské architektury a památkové péče. Do finálního výběru postoupily následující týmy: Šrámek a Krejčí architekti + Steiner a Malíková krajinářští architekti; atelier tečka + Radmila Fingerová + Studio Richard Loskot + Jan Matoušek a Miroko Maroko; Kolektiv Betlém (Sebastian Sticzay, Jakub Herza, Lenka Dřevjaná, Eduard Herrmann).

Pracovní skupina u vybraných týmů ocenila koncepční přístup k prostoru. Zaujala ji také návaznost na historii nádvoří, práce se zelení, hospodaření s dešťovou vodou a v neposlední řadě také interdisciplinární složení a zkušenosti vybraných týmů. Hodnotící kolektiv je složený ze zástupců ČVUT v Praze, Galerie Jaroslava Fragnera, Klubu Betlémská, Národního památkového ústavu a Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Cílem open callu bylo nalézt vhodný tým pro spolupráci na vytvoření koncepce nádvoří s přiloženým manuálem, na jehož základě stanoví ČVUT pravidla jak pro aktéry sídlící v areálu, tak pro externí partnery, kteří si některé z prostor pronajmou.

Nádvoří je společný prostor využívaný všemi aktéry zapojenými do činnosti Betlémské besedy (Betlémská kaple, Betlémský palác a Galerie Jaroslava Fragnera). Funguje zde i letní scéna s koncerty, případně promítáním filmů. Předmětem koncepce a postupné kultivace je docílení reprezentativnější podoby nádvoří, lepšího fungování v průběhu roku (vhodný mobiliář, zeleň, hospodaření s vodou), orientace v areálu (jednotné označení provozoven) a zároveň nastavení pravidel provozu v areálu. Současně by ale měl být zachován současný genius loci místa.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Karolína Plášková
E-mail: 
karolina.plaskova@cvut.cz