Datum zveřejnění: 
9. 4. 2024
Deset let od svého otevření oslavila Síťová multimediální laboratoř (SAGElab) na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Cílem laboratoře je podpora výuky a výchova odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality. Laboratoř navíc vytváří i prostor pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací. SAGElab je společným pracovištěm FIT ČVUT a sdružení CESNET. Jaké má současné vybavení a jaké aktivity či projekty řeší?

Vývoj informačních a moderních technologií je v dnešní době velmi rychlý, a i proto SAGElab neustále inovuje a rozvíjí své technologické zázemí jak pro výuku, tak projekty i výzkum, aby studentům mohla nabídnout to nejlepší zázemí. Laboratoř je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s vysokým rozlišením 8K+ (9600x4320 px) a vysokorychlostním připojením k počítačové síti 100Gbps. Vizualizační zařízení je řízeno vlastním softwarovým systémem laboratoře, který umožňuje současně zobrazení výstupů řady aplikací. Mezi další vybavení patří nejmodernější technika pro 3D digitalizaci, optické 3D skenování, speciální nástroje pro interakci mezi člověkem a počítačem a vybavení pro vývoj virtuální reality.

V laboratoři vznikají přesné digitální modely objektů například historických sbírkových předmětů a odborníci z laboratoře přicházejí stále s novými možnostmi jejich vizuální prezentace v prostředí internetu nebo výstavních expozic. V SAGElab vyvíjí také vlastní technologii pro přenosy obrazu a zvuku přes počítačovou síť se zpožděním v řádu milisekund. Příkladem jejího využití je možnost propojení hudebníků a dalších umělců v reálném čase na dálku. Laboratoř se také zabývá vlastním vývojem technologie pro komunikaci a monitorování veličin prostřednictvím sítí Internetu věcí.

„Má práce i tady v laboratoři je zejména o předávání zkušeností a nadšení studentům při výuce a zapojení do zajímavých projektů. Naše projekty jsou ve větší míře aplikovatelné v běžném životě. Jako příklad mohu uvést unikátní projekt Věnná města českých královen s aplikací ve virtuální realitě, jež zrekonstruovala historii města Hradce Králové a přiblížila ji tak široké veřejnosti,“ říká Ing. Jiří Chludil, vedoucí laboratoře SAGElab za FIT ČVUT.

V laboratoři probíhá i výuka v rámci vybraných bakalářských a magisterských předmětů jako například Multimediální grafické aplikace, Moderní vizualizační technologie, Softwarový týmový projekt, Programování grafických aplikací, Tvorba nebo Návrh uživatelského rozhraní a Internet a multimédia. V rámci výuky a závěrečných prací studentů byly realizované projekty jako například Vizualizace 3D pole vektorů umožňující interaktivní aplikaci například vizualizaci astronomických dat, Kamerové pole pro spojování videa v reálném čase více kamerového systému, výstupem je panoramatické video ve vysokém rozlišení, software pro bezdotykové ovládání prostředí SAGE nebo Mobilní ovládání s mobilním zařízením prostředí SAGE pro sdílení aplikace mezi velkoplošným vizualizačním zařízením a mobilním zařízením.

„I do budoucna máme v laboratoři smělé plány a chceme pokračovat ve spolupráci na projektech se studenty a partnery FIT ČVUT a CESNETu, plánujeme další zajímavé výzkumné a vývojové projekty, které budou posouvat a rozšiřovat odborný záběr laboratoře a přinesou nové možnosti řešení. Dále budeme modernizovat techniku laboratoře, aby odpovídala nejnovějšímu technologickému vývoji,“ konstatuje Dr. Ing. Sven Ubik, vedoucí laboratoře SAGElab za sdružení CESNET.

Více o Síťové multimediální laboratoři na https://www.fit.cvut.cz/sagelab

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ivana Macnarová
E-mail: 
ivana.macnarova@fit.cvut.cz