Datum zveřejnění: 
5. 4. 2024
Přední odborníci se setkají na Českém vysokém učení technickém v Praze k diskuzi o budoucnosti automobilového průmyslu. Součástí akce Automotive Day, pořádané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze 10. dubna 2024, bude stejně jako v předchozích letech doprovodná konference. Letos přináší téma „Soudobé tržní výzvy automobilového průmyslu“, reflektující dynamické změny v sektoru, a uskuteční se od 10:30 do 16:00 hodin ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v posluchárně C223 této fakulty. Mezi prezentujícími nebudou chybět přední odborníci z ČVUT, zástupci klíčových sdružení a svazů, poradenských firem, specialistů na elektromobilitu, výrobců a dovozců automobilů, a expertů na alternativní pohony pro nákladní dopravu.

Automobilový průmysl prochází obdobím zásadní transformace. Konference se zaměří na diskuzi o úpravách produktových portfolií, inovacích v konstrukci vozidel, změnách v dodavatelských řetězcích a evoluci statusu osobních automobilů ve společnosti. V rámci bohatého programu poskytne prostor pro prezentaci a diskuzi o různých koncepcích a reakcích na tyto změny, a to jak ze strany výrobců a dodavatelů, tak i z akademické sféry.

Se svými příspěvky v první části vystoupí vysoce kvalifikovaní odborníci ČVUT, věnující se autonomním systémům řízení (CIIRC), představitelé klíčových sdružení a svazů v oblasti automobilového průmyslu (AutoSAP a SDA) i zástupci významných poradenských firem (EY). Důležitým doplněním programu budou prezentace firem, které se zabývají problematikou napájecích stanic pro elektromobily (Siemens a PRE). Tématu znovuzavedení trolejbusové dopravy v Praze se bude věnovat vystoupení DPP. Škoda Auto se zaměří na výzvu, kterou v oblasti prodeje představují nové technologie, zejména online prodej. Velkým lákadlem výstavy Automotive Day je první bezemisní nákladní auto Tatra Force e-Drive a zástupce firmy Tatra pohovoří na téma vodíkových a dalších alternativních pohonů, které vyvíjejí.

V druhé části dne bude prostor pro představení strategií mnoha ze zúčastněných výrobců a dovozců automobilů. Na konferenci se představí celkem 18 vystupujících.

Konferenci přislíbil otevřít rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. zároveň s prorektorem pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium prof. Ing. Zbyňkem Škvorem, CSc. Ten ke konferenci uvedl: „Jsme rádi, že jsme mohli akci již podruhé podpořit i v rámci sdružení evropských univerzit EuroTeQ, jehož je ČVUT členem od 2020. Spolupráce s průmyslem je pro nás jednou z klíčových aktivit a díky možnostem projektu EuroTeQ Collider se nám daří propojovat partnerské firmy přímo s našimi studenty, kteří se mohou v rámci výuky aktivně podílet na řešení reálných úkolů.“

Konferenci bude uzavírat ředitelka MÚVS prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., která zároveň oznámí výherce doprovodné soutěže o bezplatný pronájem automobilu na víkend poskytnutý automobilkou Peugeot.

Celá akce Automotive Day je primárně zaměřena na studenty ČVUT a VŠCHT, ale je otevřena i ostatním pracovníkům v oboru a veřejnosti. Vstup je volný a bezplatný. Ať už jste studentem, odborníkem nebo jen vášnivým fanouškem elektromobility, přijďte se seznámit s nejnovějšími trendy a výzvami automobilového průmyslu

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Alžběta Wostrá
E-mail: 
alzbeta.wostra@cvut.cz