Datum zveřejnění: 
6. 2. 2024
České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze vyhlašuje Open call na nalezení kreativních a zodpovědných autorů*ek či autorských týmů a vypracování koncepce a manuálu užívání nádvoří areálu Betlémské kaple. Jedná se o jedinečný prostor v centru města s historickými objekty, které tvoří nekomerční a inkluzivní veřejný prostor.

Areál Betlémské kaple s Betlémským palácem a Galerií Jaroslava Fragnera představuje významný kulturní a historický bod, který v současné době potřebuje revitalizaci a novou koncepci pro optimální využívání prostoru. Cílem projektu je nejen kultivovat a oživit nádvoří, ale také nastavit pravidla pro harmonický provoz všech aktivit v areálu nádvoří Betlémské kaple. Nejedná se o stavební úpravy, ale o řešení provozu, koordinaci využívání prostoru různými aktéry, variabilitu, funkčnost, orientační systém.

Vybraný*á autor*ka nebo autorský tým bude spolupracovat s ČVUT a dalšími stakeholdery v území prostřednictvím participativního procesu. Cílem je vytvořit koncepci nádvoří s přiloženým manuálem, který bude závazným dokumentem pro všechny aktéry v areálu. S důrazem na revitalizaci předního prostoru nádvoří se očekává obnova vegetace, kultivace prostorů u budov a umístění zahrádky kavárny. Dlouhodobý partner bude mít možnost spolupracovat na implementaci manuálu a dalších etapách rozvoje areálu.

V areálu probíhá řada aktivit a funguje několik zapojených aktérů. Betlémská kaple slouží jako turistický cíl a zároveň pořádá přednášky, konference, koncerty a další kulturní akce. V přízemí objektu Galerie Jaroslava Fragnera se nachází studentský klub a kavárna s možností venkovního posezení, nad níž se nachází prostor pro výstavy a doprovodný program Galerie Jaroslava Fragnera. Projekt Betlémské besedy přináší koncerty a promítání filmů na nádvoří a Lapidárium pod nádvořím slouží k pořádání výstav a společenských akcí. Administrativní prostory Betlémského paláce, budoucího sídla Rektorátu ČVUT, jsou součástí tohoto rozsáhlého areálu.

Celé znění Open callu ZDE

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Václav Suchan
E-mail: 
vaclav.suchan@cvut.cz