Datum zveřejnění: 
20. 11. 2023
V pondělí 20. listopadu 2023 podepsali v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě zástupci House of Lobkowicz a Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT ČVUT) memorandum o spolupráci.

Hlavním cílem spolupráce budou zejména projekty zaměřené na digitalizaci Lobkowiczkých sbírek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Dlouhodobé vzdělávací aktivity kurátorského týmu House of Lobkowicz se tak budou moci rozšířit formou digitální edukace a stanou se dostupnější pro všechny zájemce – v globálním měřítku, bez nutnosti fyzické přítomnosti v Čechách.

Jedná se o první spolupráci House of Lobkowicz s veřejnou státní univerzitou ryze technického zaměření. „Této spolupráce si velice vážíme i proto, že FIT ČVUT je významnou výzkumnou organizací a je součástí jedné z největších a nejstarších vysokých škol svého druhu v Evropě. Z praxe našich vzdělávacích programů víme, že klíčem k pochopení minulosti je její poznání. Možnost si na minulost sáhnout, zkoumat ji, vžít se do jejich příběhů, je nenahraditelná. Přesně tohle chceme umožnit co nejvíce lidem kdekoli na světě,“ řekl o spolupráci William Rudolf Lobkowicz.

„Spolupráce sHouse of Lobkowicz je pro nás vítaná výzva, která přinese a již přináší řadu jedinečných možností propojením historického odkazu snejmodernějšími technologiemi. Jsme rádi, že díky této spolupráci se široká veřejnost snadněji dostane k historickým informacím atraktivní a inovativní formou, a bude moci lépe porozumět minulosti. Velmi se těším, jaké konkrétní výstupy propojení přinese, ať už vpodobě digitalizace, virtuální nebo rozšířené reality, historické simulace nebo třeba online platforem pro sdílení příběhů,“ zmiňuje doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan FIT ČVUT.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ivana Macnarová
E-mail: 
ivana.macnarova@fit.cvut.cz