Datum zveřejnění: 
11. 10. 2023
Dekarbonizace stavebnictví, recyklace stavebního materiálu, obnovitelné zdroje energie nebo dřevostavby. Série čtyř moderovaných diskuzí, které se uskutečnily na půdě Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, otevírá témata, jež kladou důraz na udržitelnost ve stavebnictví, a představuje cesty, kterými se tento obor v současnosti ubírá. Za projektem stojí koprodukce UCEEB a online TV kanálu Tvize.

„Cílem Univerzitního centra energeticky efektivních budov je propojovat vědu s komerčním i veřejným sektorem a přinášet společnosti řešení, jež naplňují vizi udržitelné budoucnosti. Jedním z našich cílů je propagace udržitelného stavebnictví. Spolupráce se společností TVize formou moderovaných diskuzí je skvělým způsobem, jak problematiku přiblížit široké veřejnosti,“ přibližuje projekt Petr Kuklík z ČVUT UCEEB.

 

Šetrná výstavba a obnovitelné zdroje energie – nutné předpoklady ke snížení uhlíkové stopy budov

Problematika ESG, tedy Environmental, Social and Corporate Governance, se v posledních letech dostává do popředí v řadě firem po celém světě. Odborníci, akademičtí odborníci, ale i podnikatelé si uvědomují dopad průmyslu na životní prostředí a snaží se jej uzpůsobit tak, aby byl vliv na planetu i okolní společnost co nejpříznivější. Je tomu tak i ve stavebnictví, které je zodpovědné za 40 % světové produkce celkových emisí CO2. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze společně s online televizí Tvize uspořádaly sérii moderovaných diskuzí mezi akademickými pracovníky a zástupci firem z oblastí stavebnictví a energetiky, aby spolu sdíleli zkušenosti a hledali cesty k udržitelnějším budovám.

„Jsme rádi, že se do projektu zapojily osobnosti, které potřebu udržitelnosti ve stavebnictví vnímají dlouhodobě. Mají zájem se o své zkušenosti s ostatními podělit a vyšlapávají tak cestu všem, kteří se o problematiku začínají zajímat, ať už se jedná o stavební firmy, realitní developery nebo zástupce státní správy a samospráv,“ dodává René Hradecký z Tvize.

Všechny epizody, které moderuje Michala Hergetová, je možné zdarma zhlédnout na webu Tvize, stejně tak jako na platformách Youtube, Vimeo, Tvize nebo v audio podcastových aplikacích:

 

Komunitní energetika umožní sdílení elektřiny mezi lidmi. Zelenou energii dovede i do historických center měst.

Dekarbonizace si ve stavebnictví vyžádá zásadní změny v myšlení investorů i uživatelů budov.

Zdravé vnitřní prostředí není jen čerstvý vzduch, ale i světlo, teplo a akustika. Lidé mají rozdílné potřeby.

Dřevostavby jsou dnes v Evropě běžné, u nás se prosazují pomalu. Dřevo vyvážíme zbytečně levně.

Jakub Maščuch: Všichni chceme ušetřit na energii. Nejdříve ji ale musíme umět měřit.

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Soňa Nosková
E-mail: 
sona.noskova@cvut.cz