Datum zveřejnění: 
2. 10. 2023
Mezi 10. a 12. říjnem se uskuteční další, již XXVI. ročník veletrhu Gaudeamus v Bratislavě. České vysoké učení technické v Praze se – jako již tradičně – tohoto veletrhu určeného zejména středoškolákům opět zúčastní, a to s hojným zastoupením. K vidění budou prezentace Fakult stavební, strojní, elektrotechnické, jaderné a fyzikálně inženýrské, biomedicínského inženýrství, informačních technologií a Masarykova ústavu vyšších studií.

Ostatní fakulty nebudou přítomny na místě, potřebné informace ale budou připravené na stánku ČVUT. ČVUT se tak stane jednou z více než 400 vzdělávacích institucí, které se na veletrhu představí. V nabídce bude celkem přes 8000 studijních programů; pro představu, v akademickém roce 2023/2024 je na ČVUT akreditováno celkem 502 českých a 352 anglických studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských).

Veletrhu se zúčastní kromě slovenských a českých škol také univerzity ve Velké Británii, Dánsku, Nizozemí, Švýcarsku, Španělsku, Irsku, Litvě, Rakousku, Spojených arabských emirátech, Finsku, Belgii, Německu, Maltě, Itálii, Japonsku a Francii.

Cílem veletrhu je poskytnout slovenským studentům středních škol komplexní informace, poradenství a maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bezpochyby je.  Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický Test studijních typů a zjistit, jestli je Ekonomický, Humanitní, Technický, Přírodovědný nebo Umělecký typ. V Poradenském servisu je k dispozici tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí jsou otevřeny stánky poradenských institucí pro vysokoškolské studium v zahraničí. Na Českém vysokém učení technickém v Praze mají slovenští studenti stejné podmínky jako ti čeští.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku získá každý pedagog po registraci na www.gaudeamus-sk.sk.

Registrace je doporučena i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus-sk.sk má nárok na slevu na vstupné. Na www.gaudeamus-sk.sk je také nově otevřený předprodej elektronických vstupenek.

Incheba Expo Bratislava, 10.–12. října 2023, hala B2
otevírací doba:
10. –11.10., 8:30–16:00
12.10., 8:30–15:00
České vysoké učení technické 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Adriana Rajmová
E-mail: 
Adriana.Rajmova@cvut.cz