Datum zveřejnění: 
23. 6. 2023
Cílem motivačního stipendia Fakulty stavební ČVUT v Praze je podpořit středoškoláky vynikající v matematice, kteří se výborně zhostili začátku bakalářského studia na fakultě. Za letošní rok získalo motivační stipendium 100 studentů prvního ročníku bakalářských studijních programů, celkem jim bylo vyplaceno 757 500 korun. Stipendium je připraveno i pro studenty, kteří nastoupí do nového akademického roku, zájemci o studium mohou nyní využít 2. kolo přijímacího řízení, ke studiu se lze hlásit do 31. července 2023.

„Jednorázové motivační stipendium jsme vytvořili v roce 2020 a od té doby ho udělujeme pravidelně. Chceme tak podpořit středoškoláky s výbornými výsledky z matematiky ze středoškolského studia, kteří zároveň velmi úspěšně zahájili studium na naší fakultě, ale prospěchové stipendium mohou obdržet až od druhého semestru. Podle studijních výsledků mohou studenti díky stipendiu získat 10 tisíc nebo 7,5 tisíce korun. Vnímáme to jako formu poděkování za jejich zájem věnovat se studiu stavebnictví, architektury nebo geodézie právě na naší fakultě,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Studenti si motivačního stipendia cení. Ivana Hofmanová ze studijního oddělení fakulty k tomu říká: „Ptají se nás na něj jak čerstvě přijatí studenti prvního ročníku, tak i uchazeči o studium při podávání přihlášky. O toto stipendium přitom nemusí studenti nijak žádat, vyplácíme ho automaticky na základě studijních výsledků.“

Stipendium oceňuje i David Dubský, který prvním rokem studuje bakalářský program Stavební inženýrství. „Stipendium 7,5 tisíce korun, které jsem získal, pro mě bylo velmi zajímavé. Pomohlo mi to financovat ubytování, takže jsem nemusel chodit na brigády, ale mohl jsem se plně věnovat studiu. Zabil jsem tak dvě mouchy jednou ranou.“

Motivační stipendium je připraveno i pro studenty, kteří nastoupí ke studiu na Fakultu stavební ČVUT v novém akademickém roku 2023/2024. Pro jeho získání je třeba získat za první semestr studia 30 kreditů ze standardního studijního plánu a zároveň se prokázat stanovenými studijními výsledky ze střední školy nebo z přijímacího řízení na fakultu.  Pro studenty, kteří složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100 %, je připraveno stipendium 10 000 korun, na stipendium ve výši 7 500 korun se mohou těšit studenti, jež doloží průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika 1,00 a maturovali dle českého nebo slovenského školského zákona, nebo jestliže dostanou v příjímacím testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 nebo 20 bodů z 20 možných.

Ke studiu v akademickém roce 2023/2024 na Fakultě stavební ČVUT v Praze se mohou zájemci ještě hlásit. Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení lze podávat do 31. července 2023 do všech studijních bakalářských programů - Stavebního inženýrství, Architektury a stavitelství, Geodézie a kartografie, Managementu a ekonomiky ve stavebnictví, Stavitelství, Scénických technologií a Civil Engineeringu.

Více informací na www.fsv.cvut.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz