Datum zveřejnění: 
15. 6. 2023
Dne 12. června se na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze uskutečnil třetí ročník mezinárodní prezentace nejúspěšnějších studentských projektů – EuroTeQaThon. Studentská díla vznikla v projektově orientovaném předmětu EuroTeQ Collider. V jeho rámci studenti řešili zadání od průmyslových partnerů.

V průběhu akce byla prezentována tři nejlépe zpracovaná témata výzvy „Leave no Waste behind“ z každé partnerské univerzity aliance EuroTeQ – Technical University of Munich (TUM), Technical University of Denmark (DTU), Technical University of Eindhoven (TU/e), Ecole Polytechnique (L’X), Czech Technical University in Prague (CTU) a Tallinn University of Technology (TalTech).

Mezi 18 týmy porota vybrala jako nejúspěšnější:

V kategorii Impact tým The Himalayan Legos z Technické univerzity v Mnichově.
V kategorii Innovation se stali vítězi Space Junk JuggernautsEindhoven University of Technology.
V kategorii Ready to launch byl oceněn projekt SoftAware z Technické univerzity v Mnichově.

Během akce se uskutečnilo také setkání studentů TU Denmark s velvyslancem Dánského království, panem Sorenem Kelstrupem. Ten k návštěvě na ČVUT uvedl: „Inovativní řešení představená na EuroTeQaThonu na mě udělala velký dojem! A samozřejmě mi bylo potěšením setkat se a diskutovat se studenty z Dánské technické univerzity. Velké poděkování patří skvělým hostitelům z ČVUT za vynikající organizaci této přínosné mezinárodní prezentace. S tak schopnými a ambiciózními učiteli a jejich studenty mám velkou víru v naši udržitelnou budoucnost, která – jak název této výzvy uvádí – Leave no Waste behind!“

Akce se rovněž zúčastnil velvyslanec Nizozemského království, pan Daan Feddo Huisinga, který EuroTeQaThon okomentoval: Věda nemá hranic a úspěch týmu The Space Juggernauts z eindhovenské TUE a českého ČVUT je toho důkazem. Je opravdu inspirující vidět mladé studenty z celé Evropské unie spolupracovat na řešení výzev, které mohou mít dopad na nás všechny jako je právě téma vesmírného odpadu. EuroTeQaThon je skvělá akce mezinárodní spolupráce pro budoucí vědce a inovátory. To, že je ve vítězném týmu studentka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze Alena Zikmundová, dokazuje, že internacionalizace studia může velice dobře fungovat a rozšiřovat možnosti spolupráce nejenom napříč vědeckými pracovišti.“

Letošní EuroTeQaThon završil jednu z výzev projektu aliance Evropských univerzit EuroTeQ, jejímž cílem je prohlubovat mezinárodní spolupráci vysokých škol a zavádění nových výukových metod, založených na principech a potřebách moderního školství.

Aliance EuroTeQ si klade za cíl vytvořit nový model inženýrského vzdělávání, podporovat mezinárodní mobilitu, implementovat sadu mikro-credentials, EuroTeQ Honors a celou řadu dalších aktivit.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@cvut.cz