Datum zveřejnění: 
1. 6. 2023
Letošní již devátý ročník sympozia, který se konal ve dnech 25. a 26. května 2023, byl u příležitosti 30letého výročí Fakulty dopravní ČVUT v Praze propojen s další významnou mezinárodní konferencí – 21. ročníkem European Transportation Congress. Po několika letech se sympozium navrátilo do krásných prostor Národní technické knihovny v pražských Dejvicích.

Záštitu nad sympoziem již tradičně převzali primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a nově i ministr dopravy Martin Kupka.

Sympozium společně zahájili děkan fakulty Ondřej Přibyl, radní magistrátu hlavního města Prahy pro inovace Martin Mazur, státní tajemnice ministerstva průmyslu a obchodu Martina Děvěrová a předseda výkonného výboru European Platform of Transport Sciences Janos Toth.

Letošní ročník byl zaměřen především na udržitelnou mobilitu a aktuální energetickou krizi. Sympozium si dlouhodobě klade za cíl být především multidisciplinární platformou nejen pro sdílení nových technologií, ale především zkušeností s jejich praktickým využitím v každodenním životě. Hlavními přednášejícími letos byli místopředseda CCAM Christian Scharnhorst, profesor Lech Suwala z TU Berlin, Felix Metzger ze společnosti BVG (Berlín) a Porie Saikia-Eapen z MTA (New York). Dále pak vystoupili některé partnerské firmy se svými příspěvky, jako například společnost Hewlett-Packard Enterprise na téma Cybersecurity principles in modern distributed world, či společnost Smart Plan na téma Matrix of Movement - Academia, Private, and Public Sectors Driving the Future of Transportation.

Sympozium je podporováno řadou dalších mezinárodních firem, mezi které patří: VDT Technology, ČD Informační Systémy, SUDOP Group, ČD Cargo, Hewlett-Packard Enterprise, Česká pošta, CONTINENTAL, Smart Plan, Sdružení pro dopravní telematiku, Správa železnic a Řízení letového provozu.

Nedílnou součástí sympozia byl i letos čtrnáctidenní mezinárodní studentský workshop, na kterém studenti z americké partnerské univerzity University of Texas at El Paso společně se studenty Fakulty dopravní ČVUT v Praze řešili reálná témata z praxe zadaná našimi partnery většinou z řad samospráv. Tentokrát se zabývali například dopravním uzlem na Veleslavíně či návrhy dopravních řešení pro města Slaný a Říčany ve spolupráci s naším partnerem, společností CYTIA.  Výsledky své práce pak prezentovali druhý den sympozia před zástupci daných správních celků, účastníky sympozia, a především před děkanem College of Engineering University UTEP Kenithem Meissnerem, který Fakultu dopravní a sympozium v uplynulých dnech navštívil.

V průběhu sympozia bylo možné se setkat s řadou dalších významných hostů, kterými například byli Camille Kamga (výkonný ředitel The City College of New York) s Audrey Schultz (profesorka na Pratt Institute) či světovou architektkou Evou Le Peutrec.

Galavečer sympozia proběhl v nádherných a stylových prostorách Národního technického muzea v Praze, které dokonale podtrhlo atmosféru této významné mezinárodní akce. V unikátních kulisách dopravní historie tak byly oficiálně zahájeny oslavy 30 let založení FD, předána ocenění k 15leté spolupráci mezi americkou univerzitou UTEP a FD a Cena Fridrich List Awards pro nejvýznamnější vědeckou práci mladého tvůrce. Společenské setkání obohatilo svou hudbou i unikátní Duo Professores, složené z bývalého a současného děkana fakulty profesora Miroslava Svítka a profesora Ondřeje Přibyla.  

SCSP2023 v kostce: 

 • 42 příspěvků na téma System approach to Smart Cities transformation; Information and Data Processing; Livable Cities; Smart Cities Modeling a City Resiliency
 • 220 účastníků z 15 zemí světa
 • Speciální workshop k projektu H2020 STORM
 • Vyzvané přednášky:
  • „Combining Smartness and awakening the Sleeping Beauty? Berlin‘s Zukunftsorte and the new Berlin-Brandenburg Regional development strategy“ by Lech Suwala (TU Berlin)
  • „Smart City and Sustainable Mobility“ by Porie Saikia-Eapen (MTA NY)
  • Vehicle automation – which desire can be fulfilled? by Christian Scharnhorst (CCAM)
  • „Autonomous vehicles as an opportunity for the transition to sustainable transport“ by Felix Metzger (Berliner Verkehrsbetriebe)
  • „When Fifteen Years Pass: A Story of CTU and UTEP Successful Collaboration“ by Kelvin Cheu zastupující Carlose Ferreguta (The University of Texas at El Paso)

Více detailů naleznete na webových stránkách symposia: scsp2023.fd.cvut.cz

Picture

Picture

Picture

***********

Autorem fotografií je Lukáš Kozel: 

[1] – Symposium přilákalo přes 220 lidí z 15 zemí světa

[2] – Porie Saikia-Eapen z MTA NY (New York, Spojené státy americké)

[3] – Hudební vystoupení Duo Professores na galavečeru SCSP 2023

[4] – Studenti prezentují své projekty před odborným publikem

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.
E-mail: 
skolipe1@fd.cvut.cz