Datum zveřejnění: 
22. 5. 2023
Fakulta dopravní ČVUT v Praze v letošním roce slaví 30 let od svého založení, a u této příležitosti pořádá ve dnech 25. a 26. května 2023 v Národní technické knihovně dvě významné akce: 21. ročník Evropského dopravního kongresu (ETC) společně s 9. ročníkem mezinárodního sympozia Smart Cities Symposium Prague (SCSP).

Nad letošním ročníkem sympozia převzali záštitu primátor hlavního města Prahy pan Bohuslav Svoboda, ministr průmyslu a obchodu pan Jozef Síkela a ministr dopravy pan Martin Kupka.

Letošní ročník je zaměřen na otázky spojené s udržitelnou mobilitou a aktuální energetickou krizí. Sympozium si dlouhodobě klade za cíl být především multidisciplinární platformou nejen pro sdílení nových technologií, ale především zkušeností s jejich praktickým využitím v každodenním životě. Mezinárodní přesah symposia pak deklaruje program, ale především hlavní přednášející, kterými letos budou místopředseda CCAM pan Christian Scharnhorst, profesor Lech Suwala z TU Berlin, pan Felix Metzger ze společnosti BVG a paní Porie Saikia-Eapen z MTA NY.

Sympozium je podporováno řadou předních mezinárodních firem, mezi které patří: VDT Technology, ČD Informační systémy, SUDOP Group, ČD Cargo, Hewlett-Packard Enterprise, Česká pošta, CONTINENTAL, Smart Plan, Sdružení pro dopravní telematiku, Správa železnic a Řízení letového provozu.

Za odbornou náplň sympozia odpovídá vědecký výbor složený z předních odborníků z řad Fakulty dopravní ČVUT v Praze, jmenovitě děkan fakulty profesor Ondřej Přibyl, profesor Miroslav Svítek a docent Tomáš Horák.

V rámci sympozia budou prezentovány i výstupy z mezinárodního studentského workshopu Smart Cities ve spolupráci s partnerskou univerzitou UTEP a Fakultou dopravní ČVUT v Praze.

Symposium též obdrželo partnerské záštity od řady vědeckých institucí: IEEE Czech Republic, European Transportation Platform ITS&S (EPTS) či The University of Texas at El Paso (UTEP).

Více detailů naleznete na webových stránkách symposia: https://scsp2023.fd.cvut.cz

Picture

Picture

Picture

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz