Datum zveřejnění: 
28. 4. 2023
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze (MÚVS) v letošním roce uspořádal druhý ročník projektu International Project Workshop (IPW), který lze bez nadsázky označit za unikátní. Jeho realizace totiž vyžaduje úzkou spolupráci několika univerzit a soukromých firem, jejímž cílem je dát studentům bakalářského programu možnost vyzkoušet si své teoretické znalosti v praxi.

Partnery MÚVS letos byly Université de Lille a Mykolas Romeris University z Vilniusu. Soukromý sektor zastupovaly společnosti Linet, Komerční banka, Rhea Group, Cofidis, Total Energies a L´Oréal, které také definovaly zadání projektů, na nichž pracovaly studentské týmy. Každý tým měl  svého vedoucího z řad akademických pracovníků výše zmíněných univerzit, k dispozici byl vždy i odborný poradce z příslušné firmy. Úloha obou však byla spíše konzultační a koordinační, řešení projektů bylo v rukou studentů. Kromě týmové práce si tak mohli vyzkoušet i komunikaci v mezinárodním prostředí, protože týmy byly proporcionálně složené ze studentů všech tří univerzit. 

Společným tématem letošních projektů byly inovace a jejich uplatnění v řadě oborů, od HR přes logistiku, management až po finance. S konkrétním zadáním projektů byli studenti seznámeni při zahajovacím týdnu IPW, který se uskutečnil v únoru 2023 na půdě ČVUT (více informací zde), další týmová práce již  probíhala on-line. Studentské týmy se opět setkaly po dvou měsících, ve dnech 21.–26. 4., tentokráte na půdě Mykolas Romeris University, aby během závěrečného týdne finalizovaly výsledky svého snažení a následně je prezentovaly odborné porotě. Ta označila všechny prezentace a návrhy za zdařilé a zástupci společností, kteří byli členy poroty, přislíbili, že jejich firmy budou úspěšná řešení implementovat do praxe.

IPW 2023 opět prokázal, že jde o projekt, který je pro všechny zúčastněné přínosem, a MÚVS v něm hodlá pokračovat i v dalších letech. 

Více informací o projektu: https://www.muvs.cvut.cz/en/ipw/

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Eva Zakševická
E-mail: 
eva.zaksevicka@cvut.cz