Datum zveřejnění: 
28. 12. 2022
Ukázat zejména učitelům praktické způsoby využití matematiky v nejrůznějších oblastech je hlavním cílem semináře Matematika pro život. Společně ho pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK). Kurz je zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP), nicméně k účasti jsou zvaní také studenti. Pátý ročník proběhne opět v prezenční podobě v pátek 13. ledna 2023 od 9.00 v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2.

„Předchozí čtyři ročníky semináře měly velmi pozitivní odezvu všech účastníků a mnozí se na něj opakovaně vrací. Snažíme se proto pokaždé najít nová témata a osobnosti, které je umí zajímavě podat,“ vysvětluje doc. Lubomíra Dvořáková z Katedry matematiky FJFI, která akci připravuje spolu se svým kolegou doc. Janem Vybíralem.

Letos se tak účastníci budou moci dozvědět, jak je matematika důležitá na moři a ve vzduchu. Nebo jak s pomocí matematiky nastavit ceny v obchodech, kde je třeba vybalancovat marži a současně neodradit cenou zákazníky. Matematika se velmi dobře uplatní také v lingvistice, která nám mimo jiné pomáhá s čím dál kvalitnějšími automatickými překlady. Lineární programování se využívá ve veřejné dopravě při tvorbě jízdních řádů, geometrické modelování se uplatní v architektuře, v automobilovém průmyslu, v energetice při tvorbě turbín, ale třeba i v medicíně. Rovněž účastníci uvidí použití matematického modelování v ekologii a také ve sledování a předpovídání vývoje epidemií. Přednášet budou přední odborníci z různých vysokých škol, kromě ČVUT a UK také z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jihočeské univerzity či Západočeské univerzity.

„Nejenže se naším seminářem snažíme účastníkům předložit příklady aplikované matematiky, ale současně vidíme důležitou roli i v tom, že se setkají lidé, kteří mají matematiku rádi. Setkat se s kolegy a se studenty, kteří mají o matematiku zájem, nás všechny vzájemně obohacuje a motivuje nás k další práci,“ dodává doc. Jan Vybíral.

Seminář Matematika pro život se při svém vzniku inspiroval seriálem seminářů Matematické problémy nematematiků, který řadu let připravuje FJFI spolu s MFF UK pro studenty své, ale i dalších univerzit.

Další informace o semináři a možnost registrace najdou zájemci na webových stránkách.

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz