Datum zveřejnění: 
21. 12. 2022
Malé a modulární reaktory (SMR) získávají reálnou podobu a už se i v Česku chystá první výstavba takového reaktoru. Skupina ČEZ představí svůj program SMR a Jihočeský jaderný park, nebudou chybět informace o potenciálu využití malých reaktorů v Česku, ale i ve světě, a popis aktuální situace ve vývoji SMR. To vše přinese tradiční konference Malé a modulární reaktory SMR, kterou pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) v úterý 7. února 2023 ve své hlavní budově (Břehová 7, Praha 1) ve spolupráci s agenturou Alveda.

„Zatímco v prvních ročnících konference Malé a modulární reaktory se hovořilo spíše o konceptech tohoto typu reaktorů, nyní už se posouváme ke konkrétním plánům a technickým řešením,“ vysvětluje doc. Václav Čuba, děkan FJFI, který konferenci zahajuje. „Jsem rád, že tato konference nabízí mimo jiné také příležitost setkat se pro mnohé naše absolventy, kteří už se v různých firmách či institucích přímo podílejí na využití energie z jádra. Současně stávajícím i budoucím studentům ukazuje, že v jádru je budoucnost, že se bez jádra lidstvo neobejde,“ dodává doc. Václav Čuba.

Konference začíná v 10:00 hod. a po úvodních slovech představí svůj pohled na SMR v regionální energetice reprezentant jednoho z regionů. Celkový pohled na problematiku malých reaktorů a jejich roli v rámci energetické koncepce České republiky doplní představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Slovo dostanou také zástupci největšího českého výrobce elektřiny – Skupiny ČEZ – či provozovatele přenosové soustavy – společnosti ČEPS. Dojde i na představení možností využití SMR pro dodávky tepla pro potřeby průmyslových provozů. Samozřejmě nemůže chybět ani přehled všech českých projektů v oblasti SMR a pohled na aktuální situaci ve vývoji a výrobě malých reaktorů ve světě. 

V odpolední části se také krátce představí projekty SMR předních výrobců: GE Hitachi, Holtec International, Westinghouse, NuScale Power, KHNP, Nuward EdF a Rolls-Royce.

 

Malé modulární reaktory

Malý modulární reaktor (Small Modular Reactor – SMR) umožňuje postavit jadernou elektrárnu v podstatě jako stavebnici. Reaktory se vyrábějí unifikovaně v prostorách výrobce a následně se jednotlivé stavební moduly skládají podle potřeb uživatele. Jednotné moduly umožňují jednodušší, a tím pádem i rychlejší jak schvalování, tak výstavbu a samozřejmě i následný provoz. Díky malým rozměrům, velké flexibilitě a nižšímu výkonu je možné SMR umístit přímo tam, kde je vyrobená elektřina či teplo potřeba, což snižuje nároky na přenosovou síť.

Další informace o konferenci a její program najdete na webu.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz