Datum zveřejnění: 
12. 12. 2022
Počátkem prosince došlo k slavnostnímu podpisu dohody o spolupráci mezi Masarykovým ústavem ČVUT v Praze a Fakultou veřejné ekonomie a správy Ekonomické univerzity v Krakově.

Na základě předchozí neformální spolupráce pracovníků Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a Fakulty veřejné ekonomie a správy Ekonomické univerzity v Krakově byla vytvořena dohoda o spolupráci mezi těmito institucemi v oblasti jak pedagogické – sdílení přednášek a výměny pedagogů i studentů, tak i v oblasti vědy a výzkumu – tedy zejména společných výzkumných projektů a sdíleného know-how. Slavnostního podpisu v Krakově se za českou stranu zúčastnily akademické pracovnice z Institutu veřejné správy a regionálních studií MÚVS - doc. Vladimíra Šilhánková a dr. Lucie Plzáková, které s sebou do Krakova přivezly dohodu podepsanou ředitelkou Masarykova ústavu prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc. Za polské partnery dohodu podepsal děkan Fakulty veřejné ekonomie a správy dr. hab. Marcin Zawicki.

Při příležitosti podpisu smlouvy byla dohodnuta konkrétní podoba spolupráce, a to zejména v oblasti aktuálních témat fungování a rozvoje měst jako jsou např. výzkum dopadů turismu na centra měst, "město krátkých vzdáleností" a další témata spojená se současnými trendy fungování měst. Předpokládá se, že v rámci spolupráce budou mj. vznikat i komparativní studie mezi Prahou a Krakovem.

Foto: Účastníci podpisu smlouvy. Zleva: dr. Michał Kudłacz, dr. inż. arch. Dorota Jopek, dr. hab. Marcin Zawicki, děkan Fakulty veřejné ekonomie a správy UEK, doc. Vladimíra Šilhánková, vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií MÚVS ČVUT, prof. dr hab. Anna Karwińska a dr. Lucie Plzáková

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
E-mail: 
vladimira.silhankova@cvut.cz