Datum zveřejnění: 
24. 11. 2022
Doprava tu s námi vždy byla a hýbala světem. Ovlivňuje každého z nás a je tak společenským tématem, proto Fakulta dopravní ČVUT v Praze odstartovala na podzim letošního roku, pro studenty středních škol, novou kampaň „Rozhýbej budoucnost“.

V rámci kampaně byl také spuštěn nový intuitivní webový portál Rozhýbej budoucnost s Fakultou dopravní ČVUT v Praze, který zaznamenal v prvních dnech spuštění obrovský zájem, především ze strany mladých lidí, uchazečů o studium.

Jedná se o kontinuální kampaň s cílem zvýšení zájmu uchazečů o dopravní tématiku a studium na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, stejně tak jako představení fakulty naživo, například na Dni otevřených dveří, který se koná dne 25. listopadu 2022 v Horské 3, Praha 2. Program začíná v 9.00 hod. prezentacemi o studijních programech a specializacích, které je možné na fakultě studovat. Po prezentacích budou v prostorách fakulty připravené stánky jednotlivých programů a specializací. Návštěvníci tak zjistí, že Fakulta dopravní ČVUT svými studijními programy a specializacemi pokrývá celé spektrum dopravy. Také se na Infopointu a stánku studijního oddělení dozví všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a k podání přihlášky.

Následně bude možné se podívat do prostor fakulty, špičkových laboratoří a specializovaných pracovišť, kde se tvoří budoucnost dopravy. Pro návštěvníky bude jistě atraktivní laboratoř Smart Cities, Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy a mnoho dalších. Fanoušky železnice potěší Dopravní sál s modelovým kolejištěm a přehlídkou železniční techniky. Nadšence do letectví určitě osloví simulace řízení letového provozu nebo letecký simulátor. A kdo fandí motorkám, pro toho bude ideální prezentace našeho studentského závodního týmu CTU Lions.

V chill-out zóně si bude možné v klidu u kávy popovídat se stávajícími studenty, kteří jsou připraveni zodpovědět na každou otázku týkající se studia na Fakultě dopravní a vším, co s tím souvisí. Také se zde představí studentský klub eFDrive, který bude prezentovat jaké akce klub pořádá, jak se do něj zapojit, a primárně informace o seznamovacím kurzu UZEL, který se řadí mezi největší a nejpopulárnější aktivitu klubu. Studenti také budou v rámci komentovaných prohlídek po budově provázet návštěvníky do laboratoří a na veškerá stanoviště.

Středoškoláci i návštěvníci se mají na co těšit, protože se podívají fakultě takzvaně pod pokličku a zažijí Dopravku se vším všudy naživo. Pokud se na Fakultu dopravní ČVUT v Praze 25. listopadu 2022 od 9.00 do 16.00 hod. nedostanete, navštívit ji budete moci během dalšího Dne otevřených dveří, který se bude konat 3. února 2023.

Jízdní řád – program Dne otevřených dveří je zde.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Milan Kurka
E-mail: 
kurka@fd.cvut.cz