Datum zveřejnění: 
2. 11. 2022
Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš představil novinářům v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) program Czech Digital Week, který se koná od pondělí 31. října do neděle 6. listopadu 2022. Každý den je přitom ve znamení konkrétního technologického tématu. Tím prvním bylo digitální vzdělávání. I proto série konferencí a seminářů zcela logicky začala právě na CIIRC ČVUT.

Vicepremiér Ivan Bartoš zahájil Czech Digital Week také prezentací priorit českého předsednictví v Radě EU v oblasti digitální agendy a jejich aktuálním stavem naplňování. On i novináři pak měli možnost prohlédnout si unikátní výzkumnou infrastrukturu a vybrané technologie, jež nabízí díky investicím EU a ČR tzv. Testbed pro Průmysl 4.0, budovaný na CIIRC ČVUT jako součást česko-německého výzkumného centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP. Na programu bylo i představení nových strategických projektů, které na půdě CIIRC ČVUT vznikají – konkrétně COMENIA. O jeho významu svědčí i účast rektora VŠB-TUO prof. Václava Snášela, který za přítomnosti vicepremiéra podepsal smlouvu o přistoupení k tomuto projektu.

„Dnešní zahájení v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky je víc než symbolické. Je to místo, kde se z teorie stává praxe,“ komentuje start Czech Digital Week vicepremiér Ivan Bartoš a dodává: "Těší mě, že prostřednictvím Testbedu pro Průmysl 4.0 se českému průmyslu otevírá přístup k aktuálním vědeckým poznatkům i nástrojům pro pokročilou výrobu. Propojení vědecké a průmyslové sféry považuji za podmínku budování úspěšného inovačního ekosystému."

„CIIRC jako špičkové výzkumné pracoviště zajišťuje ideální průsečík mezi vědou a průmyslem v českém i evropském měřítku. Děje se tak právě prostřednictvím vzdělávání v oblasti digitalizace a digitálních technologií. To u nás nabízíme nejen studentům, ale i zaměstnancům firem,“ potvrzuje Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT.

„Jsme velice rádi, že jsme zde v našem institutu mohli panu místopředsedovi vlády představit vybudovanou infastrukturu v rámci projektu RICAIP a dalších projektů a nabídnout ji k transformaci české průmyslové výroby směrem k zelené výrobě,“ zdůrazňuje prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, a pokračuje: „Také jsme otevřeli téma důležitosti úspor energie v průmyslové výrobě. Digitalizace je v tomto procesu prvním krokem. Poté musí následovat promítnutí digitalizace do práce s hmotou, tedy do průmyslové výroby. Jedině pak bude možné dosahovat skutečných úspor, aby zelená výroba nebyla jen teorií. To jsou témata, která nás zajímají a která v CIIRC rozvíjíme. Na pomoc si k tomu bereme umělou inteligenci a další technologie, jako jsou 5G sítě, 3D tisk a aditivní výroba. To vše se koncentruje a vzájemně prolíná s perspektivou průmyslového využití právě v našem Testbedu pro Průmysl 4.0.“

Příkladem využití tohoto potenciálu je i strategický projekt COMENIA, který má za cíl vybudovat páteřní evropskou Cloud & Edge infrastrukturu k zajištění nové generace datových služeb založených na umělé inteligenci. Umožní robustní zpracování průmyslových dat v reálném čase a poskytování Cloud-to-Edge služeb na podporu průmyslových inovací. To vše nově pro ekologickou a sociálně odpovědnou výrobu. Do části projektu s celkovou investicí 129,94 mil. eur (3,3 mld Kč) je zapojena spin-off společnost ČVUT, TRIX Connections, CIIRC ČVUT a nově i VŠB-TUO. Projekt COMENIA byl v souladu s Programovým prohlášením Vlády České republiky předložen k notifikaci Evropskou komisí jako strategický projekt České republiky v rámci tzv. programu IPCEI-CIS (Important Project of Common European Interest-Next Generation Cloud Infrastructure and Services). V případě úspěchu se stane Česká republika jedním z globálních lídrů v nově vznikajícím integračním průmyslu, jehož potřeba s novými technologiemi rychle roste.

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz