Datum zveřejnění: 
21. 10. 2022
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) má za svou sedmnáctiletou historii řadu výjimečných absolventek a absolventů, kteří dosáhli během svého profesního života významných úspěchů, angažují se jako dobrovolníci nebo pozitivně ovlivňují veřejný život. To bylo i jedním z důvodů vyhlášení Ceny Alumni Awards ČVUT FBMI pod záštitou jejího děkana, prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., MBA.

Z velmi kvalitních nominací vybrala komise, složená z pedagogů FBMI, studentů a externích odborníků, historicky první oceněné absolventy: Ing. Markétu Icha Kubánkovou, Ph.D., a Jana Riegera, M.Sc. Ceny byly osobnostem předány na slavnostním shromáždění 20. října 2022 v Betlémské kapli u příležitosti slavnostních promocí navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství.

Markéta Icha Kubánková získala bakalářský i inženýrský titul na FBMI. Po absolvování studia s červeným diplomem v roce 2013 získala Stipendium prezidenta Imperial College London, která se stabilně umisťuje mezi 10 nejlepšími univerzitami na světě. Toto prestižní stipendium univerzita uděluje 50 mimořádně talentovaným studentům z celého světa. Ve své disertační práci se věnovala tématu využití molekulárních rotorů jako nových typů sond pro agregaci proteinů. Vyvinula nové optické techniky pro monitorování agregace proteinů, což je proces mimo jiné spojený s neurodegenerativními poruchami. Kromě vědy se věnovala výuce, vedení studentů a popularizačním aktivitám. Po obhajobě dizertační práce získala v roce 2017 EPSRC Doctoral Prize Fellowship určené pro podporu rané kariéry špičkových absolventů. Od roku 2018 pracuje jako postdoktorandská vědecká pracovnice na Institutu Maxe Plancka v německém Erlangenu, kde vyvíjí metody pro měření a analýzu fyzikálních a mechanických vlastností buněk. Tyto metody mají potenciál umožnit rychleji detekovat raná stádia řady onemocnění. Kromě excelentní vědecké práce a publikování v prestižních časopisech se dlouhodobě věnuje dobrovolnickým aktivitám, které mají vysoký společenský dopad. Pořádá vzdělávací akce pro středoškolské a vysokoškolské studenty a popularizuje vědu. Je členkou poradní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Je spoluzakladatelkou spolku u Czexpats in Science., která propojuje české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice. S FBMI je dlouhodobě v kontaktu a stále s ní spolupracuje.

Ing. Markéta Icha Kubánková, Ph.D., k získání ocenění sdělila: „Oceněni Alumni Awards si velmi vážím, FBMI byla zásadním článkem v mé životni cestě a těší mě, že takto myslí na své absolventy. Kromě profesní stránky mě FBMI obohatila po lidské stránce, získala jsem celoživotní přátele a mimo jiné spolu s kolegyněmi z fakulty založila organizaci Czexpats in Science. Děkuji všem z FBMI, kdo do mého vzdělání před deseti lety investovali čas i energii, a přeji fakultě, ať dál vzkvétá.

Ocenění získává i Jan Rieger, M.Sc., který absolvoval bakalářský obor na FBMI v roce 2008. Již během studia na FBMI byl známý svým talentem a vysokou motivací. Následně se dostal mezi 20 vybraných studentů z celého světa na magisterské studium biomedicínského inženýrství na RWTH v německém Aachenu. Po absolvování pracoval tři roky jako vědecký pracovník v Max Delbrück Center for Molecular Medicine v Berlíně (součástí Helmholtz Association).

Během působení v Max Delbrück Center for Molecular Medicine a ve společnosti MRI.TOOLS, na jejímž vzniku se podílel, vyvíjel inovativní cívky pro zobrazování magnetickou rezonancí. S FBMI zůstával nadále v kontaktu a inicioval mezinárodní projekt na podporu studentů. Kromě toho pro FBMI vytvořil výukovou sestavu na návrh a realizaci cívek pro magnetickou rezonanci. Od roku 2016 vyvíjel ve společnosti Somatex Medical Technologie produkty pro diagnostiku a terapii rakoviny prsu a pro prenatální terapii plodů s poškozením močových cest. Podařilo se mu vyvinout i unikátní metodu navigace během operací rakoviny prsu. Na základě této metody vznikl technologický start-up, kde je od roku 2021 technickým ředitelem. Jan je autorem řady vysoce citovaných vědeckých publikací a několika patentů.

Jan Rieger ukazuje, čeho může talentovaný biomedicínský inženýr dosáhnout během jedné dekády od absolvování studia: dvě nové technologické firmy, řada vynálezů a technologických inovací, které denně pomáhají lékařům i pacientům.

„Ocenění Alumni Awards jsem neočekával, a o to víc si ho vážím. Během studia na FBMI jsme jako studenti měli možnost se aktivně podílet na rozvoji fakulty – fakultní klub BION, studentské pozice na projektech, laboratořích apod. Po absolvování FBMI pro mě tedy bylo samozřejmostí pokračovat v rozvoji fakulty a jejích studentů v rámci mých pracovních možností. Množství studentů FBMI, kteří našli uplatnění na různých pozicích v ČR a zahraničí, svědčí o kvalitách vzdělávání na FBMI,“ uvedl Jan Rieger.

Naší snahou je každoročně ocenit výjimečné absolventky a absolventy fakulty a představit jejich profesní cestu po ukončení studia. Jsme hrdí, že jsme stáli na začátku kariéry Markéty Icha Kubánkové a Jana Riegera. Prostřednictvím jejich příběhů chceme motivovat naše studentky a studenty a rozšířit povědomí o takových inspirujících osobnostech,“ dodává doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FBMI.

 

Picture

 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
E-mail: 
hozman@fbmi.cvut.cz