Datum zveřejnění: 
7. 9. 2022
Dvoudenní setkání předních českých a francouzských výzkumníků, vývojářů a inovativních podnikatelů bude důležitým podnětem pro nové spolupráce a partnerství ve strategicky významné oblasti umělé inteligence.

POZVÁNKA PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ A TISKU:

1. CZ-FR-AI Workshop o umělé inteligenci - czech-french-ai.eu

  • 12. září 2022, Černínský palác, MZV ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1 – Hradčany
  • 13. září 2022, CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice

Začátek programu vždy v 9:00, příchod a registrace od 8:00 do 9:00.
​V případě zájmu o účast na konferenci nebo zprostředkování rozhovoru s některým z přednášejících kontaktujte nejpozději do 9. září Ing. Mgr. Evu Doležalovou, tel. 724 281 107, eva.dolezalova@cvut.cz.

Spolupráce ve prospěch převratných inovací a podpora start-upů s využitím pólů konkurenceschopnosti je jedním z cílů česko-francouzského strategického partnerství. Obě země v oblasti umělé inteligence (AI) disponují významnými kapacitami ve výzkumu a vývoji nových aplikací. Praha i Paříž současně plně podporují společné úsilí zemí EU být jedním z globálních lídrů ve využití pokročilých digitálních technologií. AI je jednou z velkých příležitostí za předpokladu, že její využití bude v souladu s evropskými hodnotami otevřené hospodářské soutěže, ochrany integrity individua a využití dat ve prospěch společnosti v celém spektru aplikací od pokročilé výroby, přes precizní zemědělství a ochranu životního prostředí, až po medicínské aplikace, vzdělávání či sociální služby.  Masivní využití AI, jehož jsme již dnes svědky, může znamenat též jistá rizika. Proto se zástupci obou zemí shodli na potřebě přispět k diskuzi a pozvali do Prahy významné aktéry napříč obory AI, včetně expertů na otázky etické či regulatorní. Na pořad prvního česko-francouzského workshopu o umělé inteligenci, který se koná ve dnech 12. a 13. září, přijdou též témata obecnější jako je efektivní řízení aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy, soukromého sektoru i veřejnosti.

Dvoudenní jednání připravilo společně několik institucí z obou zemí: Ministerstvo zahraničních věcí a Velvyslanectví Francie v Praze a výzkumné instituty Inria a CIIRC ČVUT. Na akci vystoupí celá řada předních českých a francouzských badatelů v klíčových tématech AI, dalších expertů a inovativních podnikatelů. K dnešnímu dni je zaregistrováno cca 200 účastníků. Bližší informace o programu workshopu a o jeho očekávaných výstupech lze nalézt na https://czech-french-ai.eu. Jednání bude živě streamováno.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz