Datum zveřejnění: 
8. 6. 2022
Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze podepsala v rámci mezinárodního vědeckého symposia SCSP 2022 memorandum o spolupráci s další významnou evropskou univerzitou – Technische Universität Dresden, konkrétně s Fakultät Verkehrswissenschaften „Fridrich List“. Po Technische Universität Berlin, se kterou FD prostřednictvím svého nového děkana profesora Ondřeje Přibyla podepsala memorandum již v únoru tohoto roku, jde od jeho únorového nástupu do funkce děkana fakulty o druhou velmi významnou evropskou vědeckou instituci.

Memorandum o vzájemné spolupráci bylo podepsáno dne 26. 5. 2022 v nádherných historických prostorách pražského kláštera minoritů během 8. ročníku mezinárodního vědeckého symposia Smart Cities Symposium Prague 2022. Za Fakultu dopravní ho stvrdil svým podpisem osobně děkan fakulty prof. Ondřej Přibyl a za Fakultät Verkehrswissenschaften  „Fridrich List“ prof. Michael Krieg.

Obě univerzity spolu úzce spolupracují již řadu let a od nové spolupráce se očekává hlubší propojení vědeckých záměrů obou subjektů nebo například propojení doktorského studia. Mezinárodní spolupráce je klíčem k budování stabilní a úspěšné vědecké instituce a Fakulta dopravní ČVUT v Praze se právem za takovou může počítat. Další detaily spolupráce mezi FD ČVUT a TU Dresden budu diskutovány na společném setkání v druhé polovině června, které se uskuteční na půdě německé univerzity.

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.
E-mail: 
skolipe1@fd.cvut.cz