Datum zveřejnění: 
3. 5. 2022
Přijměte srdečné pozvání na exkluzivní představení náročného studentského projektu za účasti vedení ČVUT, dalších hostů a partnerů projektu při příležitosti dokončení montáže před cestou na místo finále soutěže. Na místě vás studentský tým seznámí se svým soutěžním projektem a nabytými zkušenostmi. Uvidíte soutěžní objekt v přípravné fázi, poslední den před jeho postupnou demontáží a přípravou na cestu. Budete mít možnost si ve virtuální realitě prohlédnout budoucí výsledek, diskutovat s jeho autory, zástupci vedení ČVUT i partnerů projektu.
  • KDY:  čtvrtek 5. května 2022, 14.00 hodin
  • KDE: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

Účast na akci potvrďte, prosíme, na e-mail jakub.divis@cvut.cz do 20:00 dne 4. května 2022.

V prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe (https://sde21.eu) mají soutěžní týmy za úkol navrhnout, postavit a provozovat během soutěže a veřejných přehlídek udržitelný, efektivní a inovativní dům využívající obnovitelné zdroje energie. Tým ČVUT zpracovává téma „Rekonstrukce a nástavba studentských kolejí“ a jako modelovou budovu si vybral studentské koleje Větrník v Praze. Návrh nástavby na bázi dřeva klade důraz na prefabrikaci, nízkou energetickou náročnost, aplikovatelnost na jiné, typologicky obdobné budovy, vše podle zásad udržitelné výstavby (http://firstlife.cz). Soutěžní porota hodnotí jak celkové projektové řešení, tak projekt a skutečnou realizaci reprezentativního funkčního výseku tzv. demonstrační jednotky, která je postavena na ČVUT a bude následně  v rozebraném stavu převezena do Wuppertalu, v Severním Porýní-Vestfálsku (Německo), na místo konání soutěže, kde bude spolu s domy dalších 17 týmů z Evropy a Asie představena soutěžní porotě a veřejnosti během prohlídek. Soutěžní objekt ČVUT byl pořadateli vybrán k trvalému umístění v tamějším Solárním kampusu, pro dlouhodobé ověřování vlastností a propagaci udržitelné výstavby. 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Jakub Diviš, Ph.D.
E-mail: 
jakub.divis@cvut.cz