Datum zveřejnění: 
2. 5. 2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT chystá ve spolupráci s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku UJEP rozšířený dotisk úspěšné metodiky Voda ve městě, která vzbudila velký ohlas mezi odbornou veřejností i nadšenci do udržitelného hospodaření s dešťovými vodami i zelení ve městech. Všichni zájemci o tištěnou verzi, na které se nedostalo, mají nyní díky kampani na platformě Hithit jedinečnou příležitost pořídit si tuto publikaci do své knihovny, nebo ji darovat své obci či městu.

Metodika vznikla v rámci dvouleté spolupráce týmů ČVUT UCEEB pod vedením Martiny Sýkorové a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v čele s Janem Macháčem. Publikace provádí představitele měst přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu.

V loňském roce jsme dokončili metodiku Voda ve městě, jejíž vznik byl financován z grantu poskytnutého Technologickou agenturou České republiky. V rámci projektu jsme rozeslali první výtisk zástupcům měst s více než deseti tisíci obyvateli, knihovnám, univerzitám, státní správě, a spolkům, které se dlouhodobě zabývají udržitelným hospodařením s dešťovou vodou. Zájem o knihu byl však výrazně větší než naše možnosti ve finančním rámci projektu,“ říká Martina Sýkorová.

O publikaci byl velký zájem také mezi projektanty, studenty nebo dalšími nadšenci do udržitelného hospodaření s dešťovými vodami, na něž se kvůli nedostatku výtisků nedostalo, a proto se museli spokojit pouze s elektronickou verzí staženou z webových stránek www.vodavemeste.cz. Nejen pro ně, ale i pro všechny další zájemce o tištěné vydání Vody ve městě nyní odstartovala kampaň na portálu Hithit (www.hithit.com/vodavemeste) s cílem vybrat peníze na dotisk.

Vytištěná metodika oproti své elektronické verzi přinese svým uživatelům vyšší komfort při prohlížení a čtení. Navíc budou mít v ruce reprezentativní materiál, který pro ně bude podporou při jednáních o prosazování udržitelného přístupu k hospodaření s dešťovou vodou. Dotisk publikace bude oproti předchozí verzi obsahovat bonusy – kapitolu o komunikaci opatření HDV veřejnosti a několik dalších případových studií.

www.hithit.com/vodavemeste

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Jana Simčinová
E-mail: 
jana.simcinova@cvut.cz