Datum zveřejnění: 
25. 4. 2022
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT slaví 20. výročí od svého založení a zve na den otevřených dveří. Ten se uskuteční 9. května v krásných historických prostorách Betlémského paláce.

Picture

V letošním roce Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF) slaví 20 let své úspěšné existence. Ta byla po celou dobu postavena na původní myšlence, proč ústav vznikl – důraz na rozvoj domácí infrastruktury pro potřeby experimentálního výzkumu, široká reciproční spolupráce v ČR i v zahraničí, podpora mladých talentovaných lidí a úzká spolupráce s průmyslovými partnery. 

Při příležitosti dvacetiletého výročí se dne 9. května uskuteční Den otevřených dveří ÚTEF v krásných historických prostorách Betlémského paláce. Během prohlídky se návštěvníci seznámí s vědeckými aktivitami ústavu, technickým a přístrojovým vybavením laboratoří, a dokonce si budou moct sami vyzkoušet měření s pixelovými detektory při zobrazování různých typů záření. Zároveň bude možné v prostorách ústavu shlédnout výstavu obrazů a tapisérií malířky Kateřiny Smetanové a odnést si představu o tom, jak blízko k sobě věda a umění mají. 

Den otevřených dveří ÚTEF  
Termín: 9. 5. 2022 
Doba konání: 10.00 – 14.30  
Adresa: Betlémský palác, Husova 240/5, Praha 1 
Program: přednáška (20 minut) + komentovaná prohlídka (40 minut),
začátky v 10.00, 11.30, 13.00 

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Adam Smetana, Ph.D.
E-mail: 
adam.smetana@cvut.cz