Datum zveřejnění: 
22. 4. 2022
Ve čtvrtek 21. dubna v 17:00 byl za hojné účasti slavnostně otevřen prostor zvaný Vektor Technická. Mezi řečníky se zařadil i rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček. Řekl, že doufá v úspěch celé vědecko-kulturně-společenské akce, zejména když vidí, kolik návštěvníků přišlo na slavnost Hanami.

Rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, rektor VŠCHT Pavel Matějka či radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková se sešli na jednom pódiu vpodvečer svátku Hanami – hledění do květů sakur. Ty sice ještě v letošním chladném jaru plně nevykvetly, prostor pod nimi v ulici Technická však plný byl. A za hojné účasti se tak při celodenním programu uskutečnilo i oficiální zahájení projektu Vektor Technická, na němž se podílejí všechny instituce sdružené v Kampusu Dejvická.

Kvadrant za námi je ještě v nedohlednu, přesto je vidět ohromný potenciál tohoto prostoru a jeho kapacitu pro všechny plánované změny. Přeji všem, aby si Vektor Technická náležitě užili,“ sdělil Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze. Dodal, že doufá v úspěch projektu Vektor Technická – nově vzniknuvší pěší zóny, kde se až do konce června budou konat koncerty a jiné kulturní akce, ale také vědecké workshopy a přednášky.

Po úvodních proslovech následoval koncert v zahraničí velmi uznávaného producenta DNÉ, v rámci oslav původně japonského svátku Hanami zazněly i tóny japonských bubnů Wadaiko Yosa Yosa. 

Původci projektu Vektor Technická je šest institucí zapojených v platformě Kampus Dejvice. Ty spojuje společný zájem na zatraktivnění areálu dejvického kampusu pro život společenský, studentský i vědecký. Kampus Dejvice tvoří: České vysoké učení technické, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Městská část Praha 6, Národní technická knihovna, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Ilona Chalupská
E-mail: 
ilona.chalupska@cvut.cz